„Moje vlasy začaly jakoby ztrácet život -jsou matné a povadlé. Neuškodí mi trvalá?“

 

Ačkoli je těhotné bříško nejzřetelnějšíím účinkem plodu, na matku není v žádném případě účinkem jediným. Změny jsou patrné všude – od dlaní rukou (které mohou být dočasně až brunátné) k vnitřku úst (dásně mohou otékat a krvácet). A ani vlasy nejsou výjimkou. Někdy mohou vypadat lépe (když vlasy bez lesku náhle začnouvystavovat na odiv zářivý lesk) nebo se jejich stav může zhoršit (když jsou jindy pružné vlasy náhle matné a ochablé).

Za normálních okolností je ob­vyklým způsobem úpravy matných a nekvalitních vlasů trvalá, ale nikoli v těhotenství. Jednak vlasy vlivem těho­tenských hormonů reagují nepředvída­telně, takže trvalá vůbec nedrží nebo místo elegantních pružných vln vzniknou nepěkné kudrny. Kromě toho se che­mické roztoky, které se při trvalé použí­vají, mohou vstřebávat kůží vlasaté části hlavy do krve, takže tu je otázka jejich bezpečnosti v těhotenství.

Dosud prove­dené studie účinků těchto chemických látek na plod byly v zásadě velmi uklid­ňující: nebyla nalezena žádná souvislost mezi používáním trvalé a vrozenými vadami plodu. Ale protože je k tomu, aby byly tyto roztoky zcela zproštěny podezření, potřeba mnohem více studií, opatrnější maminky si ponechají vlasy do porodu raději tak, jak jsou. Pokud jste si ovšem právě nechala udělat trva­lou, nemějte obavy – riziko je pouze teo­retické a určitě nestojí za větší starosti.

Vynikající výživa může poněkud oži­vit lesk vašich vlasů, šampony, kondicio-néry a kosmetické výrobky pro „mimo­řádný objem“ vlasů (a vaše věrná kulma) vám pomohou zdánlivě obnovit jejich pružnost. Ale vcelku budou během těho­tenství vaše vlasy svým způsobem stále ochablé. Je tedy rozumné zvolit si druh účesu, který nevyžaduje pružnost a boha­tost, například velmi krátký zástřih nebo stupňovitý zástřih vyplňující objem.

„Pravidelné si nechávám vlasy narov­návat, aleje to v těhotenství bezpečné?“

Je to další z obětí, kterou byste měla při­nést svému budoucímu děťátku. Ačko­liv neexistují důkazy, že by prostředky k narovnávání vlasů byly v těhotenství nebezpečné, neexistuje ani důkaz, že jsou zcela bezpečné. A protože obsahují poměrně silné chemické látky, které se mohou kůží vstřebávat, a protože mohou vlasy během těhotenství reagovat na che­mické látky odlišně a neobyčejně, je prav­děpodobně nejbezpečnější nechat vlasy přirozené.

„Právějsem se chystala jít na barvení vlasů, když jsem se od své přítelkyně dozvěděla, že barvy na vlasy mohou způsobit vrozené vady u dítěte. Je to pravda?“

Ačkoli někteří zvláště opatrní lékaři . nedoporučují svým těhotným pa­cientkám barvení vlasů, studie neproká­zaly spojení mezi těmito výrobky a vro­zenými vývojovými vadami. Zřejmě se z barev na vlasy vstřebá do kůže tak málo chemických součástí, že nějaký nepříznivý účinek není vůbec pravděpodobný.

Ale zatímco nemusíte mít strach z účinku na dítě, budete-li v barvení vlasů pokračovat, měla byste mít strach z účinku na svůj vzhled. Z hormonálních příčin mohou vlasy v těhotenství reago­vat odlišně, takže může vzniknout barva, kterou jste vůbec neočekávala.

Doporučené články