„ Teď, když už mi roste břicho, jsem si uvědomila, že jsem skutečně těhotná. I když jsme toto těhotenství plánovali, jsme najednou vyděšeni, zaskočeni dítětem, a dokonce vůči němu máme nepřátelské pocity.“

I nejnedočkavější dvojice mohou být překvapeny svými postranními myš­lenkami, když se těhotenství stává evi­dentní skutečností. A není to opravdu nijak překvapující. Neviditelný malý vetřelec najednou obrací vaše životy naruby, zbavuje vás svobody, kterou jste stále považovali za zaručenou, a má na vás – fyzicky i psychicky – nečekané požadavky.

Způsob života, na který jste byli zvyklí, se mění po všech stránkách od toho, jak trávíte večery, k tomu, co jíte a pijete a jak často se milujete; dítě ovlivňuje stávající chod vaší rodiny ještě dávno před narozením. A vědomí, že tyto změ­ny budou po porodu stále naléhavější, zhoršuje tyto smíšené pocity a prohlu­buje vaše obavy.

Podle vědeckých studií je v těhoten­ství trocha obojakosti – radosti i obav, až trochu nepřátelských pocitů – nejen nor­mální, ale dokonce zdravá. Nejlépe se s těmito pocity vyrovnáte, budete-li na ně reagovat a postavíte se jim čelem. A teď je nejlepší doba, kdy to udělat.

Pro­jevte teď všechnu svou rozladěnost (nad tím, že nebudete moci v sobotu večer zůstat dlouho mimo domov nebo se sebrat a jít o víkendu na výlet, když se vám zachce, pracovat tempem, na které jste zvyklí nebo utratit peníze způsobem, kte­rý vás potěší) a uvidíte, že s ní už nebu­dete muset bojovat po porodu. Podělit se o své pocity s partnerem a povzbudit ho, aby udělal totéž, to je nejlepší způsob, jak to udělat.

Oběma vám také přinese tro­chu uklidnění, když si pohovoříte s přá­teli, kteří v nedávné době prodělali pře­chod k rodičovství.Ať jsou již změny způsobu života větší nebo menší – v závislosti na tom, jak se s manželem rozhodnete seřadit své pri­ority -, je pravda, že váš život již nikdy nebude stejný, jako byl dříve, když se ze „dvou“ stanou „tři“. Ale i když budou určité části vašeho dosavadního světa omezeny, jiné se vám otevřou. Zjistíte, že se s narozením svého dítěte cítíte jako znovuzrození. A tento nový život se může stát tím nejlepším, co jste kdy měli.

Doporučené články