„Můj 38. týden skončil a zatím nenastal sestup dítěte, znamená to, že se postup těhotenství zpožďuje?“

Sestup plodu znamená, že plod sestoupí do dutiny pánevní. Naléhající přední část, obvykle hlavička, vstoupí do horní části kostěné pánve. V prvním těhotenství zpravidla k tomuto stavu dochází dva až čtyři týdny před porodem. U žen, které již rodily, může vzácně ke vstupu hlavičky dojít, až když porod začíná. Jako u každé stránky těhotenství jsou však i zde zpravidla četné výjimky. Při prvním těhotenství může dojít ke vstupu hlavičky čtyři týdny před stanoveným termínem a žena může porodit dva týdny po termínu nebo může porod začít, i když k sestupu ještě vůbec nedošlo. Často je sestup jasně patrný.

Můžete pozorovat, že vaše bříško je níž a naklání se více dopředu. Příjemné důsledky: když se sníží tlak dělohy na bránici, je možné lépe zhluboka dýchat a také se lépe najíst. Tyto výhody jsou samozřejmě vyváženy nepříjemnostmi způsobenými tlakem na močový měchýř, pánevní klouby a spoje a oblast hráze: časté nucení na moč, snížená pohyblivost, pocit zvýšeného tlaku na oblast hráze a občasné bolesti. Přitlačí-li hlavička na pánevní dno, můžete pocítit krátkou, ostrou bolest nebo bodnutí. Některé ženy mají pocit převalování v pánvi, když se hlavička dítěte otáčí. A často také pozorují poruchu rovnováhy, protože se jejich gravitační centrum při sestupu dítěte opět posunulo. Je ovšem možné, že sestup plodu vůbec nezpozorujete.

Nosíte-li například dítě nízko již od začátku, vaše těhotenská silueta se příliš nezmění. Nebo pokud se vám nikdy špatně nedýchalo ani jste neměla potíže s jídlem nebo pokud stále často močíte, nemusíte pociťovat žádný zřetelný rozdíl. Váš lékař bude spoléhat na dvě základní známky toho, je-li hlavička vstouplá, nebo nikoli. Zaprvé: na vnitřní vyšetření, zda bude naléhající část hmatná v pánvi. Zadruhé: při zevním pohmatu hlavičky, je-li její poloha fixovaná nebo je-li hlavička volně pohyblivá. Přestože skutečnost, že hlavička vstoupila do pánve, jasně napovídá, že dítě projde pánví bez větších nesnází, není to ještě zárukou. Naopak plod, jehož hlavička je při začátku porodních kontrakcí ještě volně pohyblivá, nemusí nutně procházet pánví obtížně. Ve skutečnosti většina plodů, které na začátku porodu ještě nevstoupily, projde pánví hladce. Platí to zvláště pro ženy, které již jednou nebo vícekrát rodily.

Doporučené články