„Mám velké bolesti v zádech a mám strach, že to nebudu moci celých devět měsíců vydržet.“

Bolesti a nepříjemnosti v těhotenství nejsou určeny k tomu, abyste se cítila špatně, i když to tak někdy dopadne. Jsou to pouze vedlejší účinky a příznaky pří­pravy vašeho organismu na ten velký okamžik, kdy se vaše dítě dostane na svět. Bolesti v zádech nejsou žádnou výjim­kou. Během těhotenství se obvykle pevné klouby pánve začnou uvolňovat, aby usnadnily průchod dítěte při porodu. To spolu s nadměrně velkým břichem naruší rovnováhu vašeho těla. Abyste to vyrov­nala, máte sklon dávat ramena dozadu a ohýbat šíji. Stání s vystrčeným bříškem (aby vaše těhotenství nikdo nepřehlédl) váš problém ještě zvětší.

Výsledkem je hluboce prohnutá bederní páteř, napjaté svaly a samo­zřejmě bolest. I bolest, která má logické vysvětlení a účel, ovšem bolí. Můžete však proti ní bojovat, aniž byste tento účel ohrozila. Nejlepší přístup je (jako obvykle) prevence. Otěhotnět s již pev­nými pánevními svaly, dobrým držením a správným ovládáním svého těla. Není však pozdě naučit se ovládat tělo a tím zmenšit i bolesti v zádech na co nej­menší míru. Pomoci vám také mohou dále uvedená opatření:

Snažte se udržovat váhu v doporuče­ných mezích . Kilogramy navíc pouze přidají břemeno, pod kte­rým se sklánějí vaše záda.

Nenoste příliš vysoké ani příliš ní/kř podpatky. Někteří odborníci dopom čují široké, asi 5 cm vysoké podpatky, které vám pomohou udržet tělo správ ně vyrovnané. Existují také boty a viol ky do bot určené zvláště k odlehčeni lýtek a zad během těhotenství – zeptej te se na to svého lékaře nebo ve spci i alizovaném obchodě s obuví.

Naučte se správně zdvíhat těžké před mety (děti, balíky, prádlo, knihy apod.). Nic se nesnažte zdvíhat prudce. Nej­dříve uveďte tělo do dostatečně sta bilní polohy (nohy daleko od sebe a zatažené hýždě). Nepředklánějte se příliš, ale pokrčte kolena a zdvíhejte břemeno pomocí paží a celých nohou, ne napřimováním zad (viz obrázek). Máte-li bolesti v zádech, netahejte těž­ké tašky a omezte jejich nošení na nej­menší možnou míru. Jestliže prostě musíte odnést těžší nákup, rozdělte jej do dvou tašek a neste každou v jedné ruce; rozhodně nenoste nákup v rukou před sebou.

Nezustávejte dlouho stát v jedné polo­ze Pokud stát musíte, dejte si jednu no­hu s pokrčeným kolenem na stoličku, abyste předešla napínání v bederní kra­jině. Pokud stojíte na podlaze s tvrdým povrchem, například v kuchyni pri vaření nebo mytí nádobí, dejte si pod nohy malou předložku s protiskluzovou úpravou, abyste tlak odlehčila.

Správně seďte. Sezení zatěžuje vaši pá­teř skoro více než ostatní činnosti a polohy, proto mu věnujte dostatek pozornosti. Měly byste vždy sedět na židli, která poskytuje odpovídající oporu – nejlépe na židli s rovným opě­radlem a opěrkami pro ruce (opírejte se o ně při vstávání!) a pevným čalou­něním, které vám nedovolí se do ne] pohodlně zabořit. Vyhýbejte se stolič­kám a lavicím bez opěradel. A ať uz sedíte na čemkoli, nikdy nesedte se zkříženýma nohama. Tato poloha totiž jen podporuje oběhové problémy, tvorbu křečových žil a vznik otoku. Působí i to, že je pánev příliš vysunuta dopředu a zhoršuje tak bolesti v za­dech. Kdykoli je to možné, sedte s pod­loženýma nohama (viz obrázek).

Dlouhodobé sezení může být pro vaše záda stejně nepříznivé jako sezeni ve špatné poloze. Neseďte déle nez hodinu, aniž byste se trochu prošla a protáhla si záda. Nejlépe je udělat si krátkou pohybovou přestávku každou půlhodinu.

Spěte na pevné matraci a příliš měkkou matraci podložte prknem. Pohodlnou polohu při spánku podporuje velký polštář, který je nejméně 150 cm dlou­hý a pomáhá zmírňovat nepříjemné pocity a bolesti, když jste vzhůru. Když ráno vstáváte z postele, spusťte nejdříve nohy přes okraj postele a zvolna se posaďte, nikdy rovnou nevyskakujte do stoje.

Zeptejte se svého lékaře, pomůže-li vám těhotenský podpůrný pás sníztt napětí v bederní páteři.

Vyhýbejte se natahování rukou nad hlavu, napínají se při tom zádové sva­ly. Nevěšte do výšky obrazy, záclony, neberte předměty (nádobí apod.) ze skřínek vysoko uložených Přistavte si raději pevnou nízkou stoličku nebo o tuto práci někoho požádejte.

Zeptejte se svého lékaře, pomůže-li vám těhotenský podpůrný pás sníztt napětí v bederní páteři.

Vyhýbejte se natahování rukou nad hlavu, napínají se při tom zádové sva­ly. Nevěšte do výšky obrazy, záclony, neberte předměty (nádobí apod.) ze skřínek vysoko uložených Přistavte si raději pevnou nízkou stoličku nebo o tuto práci někoho požádejte.

Ke zmírnění svalových bolestí střídejte teplo a chlad. Na 15 minut použijte sáček s ledem obalený ručníkem a vy­střídejte ho nahřátou dečkou nebo ruč­níkem obalenou lahví s horkou vodou, popřípadě teplou koupelí.

Naučte se dokonale uvolňovat – relaxovat. Některé bolesti v zádech se zhoršují při stresu. Pokud si myslíte, že je to i váš případ, zkuste při záchvatu bolestí některou z relaxačních technik

Doporučené články