„Slyšela jsem, že stále více lékařů užívá při porodu kleste nebo vakuum extraktor. Je to bezpečné?“

V roce 1598 navrhl britský chirurg Chamberlen starší první porodní kleště a použil tento nástroj k zachycení a vybavení hlavičky dítěte při obtížném porodu, který by byl stál matku i dítě život. Místo aby vše popsal v porodnickém časopise, držel dr. Chamberlen svůj objev v tajnosti. Předával se jen po čtyři lékařské generace v rámci rodiny Chamberlenů, kteří jej užívali pro své pacientky, některé z nich byly dokonce z královské krve.

Pravděpodobně by užívání kleští skončilo s poslední generací Chamberlenů, kdyby nebyl při opravách v polovině devatenáctého století nalezen pod prkny podlahy ve starém rodovém domě kufřík s Chamberlenovými nástroji. Nějakou dobu, ke konci minulého století, mnozí věřili, že kleště měly zmi­zet s posledním z Chamberlenů. Obavy, že kleště mohou spíše uškodit než pro­spět a že mohou způsobit závažné zranění matky i dítěte, daly tomuto nástroji spíše negativní než pozitivní vizitku.

Nejnovější studie však ukázaly, že klešťové porody nelze spojovat se špatnými výsledky o nic víc než jiné způsoby porodu a že mají místo i v moderním porodnictví.Stejně jako v případě všech ostatních zásahů při porodu je nutné, aby kleště užíval zkušený lékař a jen ze závažných důvodů. Nejčastěji to znamená v případě dlouhotrvajícího porodu nebo při prodloužené druhé době porodní , při vyčerpání matky, která už nemůže dobře tlačit, nebo při srdečním a nervovém onemocnění a při onemocnění dýchacího ústrojí.

Dále se užívá při poruše srdeční činnosti plodu, při krvácení z pochvy s podezřením na odloučení placenty a při vyhřeznutí pupeční šňůry. Než se zahájí klešťový porod, je nutné, aby hrdlo děložní bylo úplně zašlé, aby byl protržený vak blan a začala se rodit hlavička. K tomu ještě musí být připraveno vše pro urgentní císařský řez, pokud by pokus o klešťový porod selhal.

Za těchto podmínek se provede lokální anestezie ke znecitlivění hráze. Pak jsou zahnuté branže kleští jednodivě zavedeny kolem spánků hlavičky a dítě se jemně porodí. Vakuum extraktor je alternativou kleští. Je zakončen plastovou miskou, která se umístí na hlavičku dítěte, jemně se přisaje a dítě se vytáhne z porodních cest. Použití extraktoru je v porodnictví stále oblíbenější a používá se možná častěji než kleště. Indikace pro použití vakuum extraktoru je stejná jako u kleští. A obě metody jsou pro dítě stejně bezpečné jako císařský řez.

Vakuum extraktor nelze použít, pokud těhotenství trvá méně než 34 týdnů nebo pokud je plod v poloze koncem pánevním nebo obličejem. Nelzeli dítě vybavit nebo se miska extraktoru opakovaně smeká z hlavičky, je nutné zvolit jiný postup. Stejně jako při užití kleští musí být lékař dobře vyškolen v použití vakuum extraktoru a musí být v případě nutnosti připraven provést císařský řez.

Jestliže se lékař pro urychlení vašeho porodu rozhodne použít kleště nebo vakuum extraktor, můžete se ho zeptat, zda je ještě čas, abyste si mohla při několika stazích trochu odpočinout, než to zkusíte znovu. Takový odpočinek vám může pomoci nabrat druhý dech, který potřebujete k účinnému vytlačení dítěte.

Můžete také zkusit změnu polohy zvednout se na všechny čtyři nebo si sednout na bobek – gravitační síla muže uvolnil hlavičku dítěte. Všechny otázky, které se týkají užití kleští nebo vakuum extraktoru, byste měla probrat se svým lékařem ještě před porodem. Lékař by měl být scho pen uklidnit všechny vaše obavy.

Doporučené články