„Slyšela jsem, že klyzma na počátku porodu není skutečné nutné, a ze dokonce narušuje přirozený porod „

V určité době se klyzma na počátku porodu běžně podávalo, v některých nemocnicích dokonce jako rutinní součást přijetí do porodnice. Teoreticky se uvažovalo o tom, že vyprázdnění střev před porodem přispěje k uvolnění porodního kanálu (tím, že uvolní tlak naplněných střev) a urychlí sestup dítěte. Předpokládalo se také, že klyzma (tím, že vyvolá pohyb střev před porodem) může ušetřit rodící ženě „rozpaky“ z vyprazdňování na porodním stole, může snížit zábrany k tlačení, stejně jako zabránit znečištění sterilního porodního prostoru stolicí.

Dnes se již v některých porodnicicíh (a především v některých zemích) klyzma rutinně nepodává. Jednak dnes víme, že pokud žena měla stolici dvacet čtyři hodin před porodem ve skutečnosti většina porodů začíná opakovanými průjmy, které velmi účinně střevo pročistí , tlusté střevo porodní kanál nestlačuje. Použití sterilních mulových čtverců najedno použití, kterými se stíní při porodu uniklá stolice, však dositečně nezabraňuje znečištění porodního pole.

Na našich pracovištích se proto klyzma většinou užívá, protože porod dítěte přímo do stolice není nic příjemného, nasucho se všechna stolice těžko odstraní. Rozhodně však únik stolice není nic, za co by se žena měla styděl, a je to normální součást narození dítěte.

Doporučené články