Usnadní mi nástřih hráze porod a je bezpečný pro mé dítě?“

Po určitou dobu existovala jedna jediná odpověď – ano. Ve skutečnosti tento malý chirurgický výkon (při kterém se nastřihne hráz, aby se rozšířilo ústí pochvy těsně předtím, než se objeví hlavička dítěte) považovala většina lékařů za běžný. Porodnictví se však vyvíjí a názor na tento postup (a na mnohé jiné) se vyvíjí také. Rada odborníků dnes nedoporučuje dělat tento zákrok jako rutinní výkon. Důvod tohoto obratu je jednoduchý.

Tak dlouho uznávané výhody tohoto postupu prostě neexistují. V minulosti byl nástřih hráze (který vznikl v roce 1742 v Irsku, aby ulehčil obtížný porod) považován za prevenci mnoha komplikací u matky, především spontánního natržení hráze nesprávným směrem a z toho plynoucí inkontinence moči a stolice. Nástřih hráze byl tak často užíván i proto, že se věřilo, že omezuje riziko porodního traumatu u novorozence (vzniklého dlouhým a silným tlakem hlavičky na hráz), který může vést až k mozkové obrně a jiným neurologickým poruchám.

Poslední studie však ukázaly, že děti prospívají stejně dobře bez nástřihu hráze a nemají častější porodní úrazy hlavičky při prodloužení druhé doby porodní. Rovněž matky prospívají stejně dobře, neli lépe. V průměru se také zdá, že ani porod není delší. Matky mají menší ztráty krve, méně infekcí a méně častou inkontinenci moči a stolice a navíc mají i menší bolesti hráze po porodu. Riziko poporodních komplikací u nich není větší než u žen s nástřihem hráze. I když se však nástřih hráze již neprovádí tak rutinně, má stále své místo v některých vybraných případech.

Je například vhodný tam, kde je dítě velké a je nutná prostornější porodní cesta, dále tam, kde je nutné užít kleště nebo vakuum extraktor, a tam, kde uvízlo ramínko a je třeba je uvolnit. Existují dva základní typy nástřihu hráze: střední a postranní. Střední se provádí přímo vzadu naproti konečníku. I přes výhody, které má (zajišťuje větší prostor na každý centimetr nástřihu, dobře se hojí a snadněji se šije, způsobuje menší krevní ztráty a v poporodním období působí menší obtíže a má menší riziko infekce), se používá méně, protože hrozí větší riziko roztržení konečníku.

Aby se tomuto roztržení vyhnuli, užívají lékaři, zvláště u prvorodiček, spíše postranní nástřih, který směřuje šikmo od konečníku. Abyste snížily možnost, že u vás bude třeba nástřih hráze nutný, a ulehčily si porod i bez něj, jsou vhodná Kegelova cvičení a masáž hráze po dobu šesti až osmi týdnů před termínem porodu. V průběhu porodu mohou také pomoci teplé obklady hráze snižující napětí, masáž hráze, poloha vestoje nebo na bobku, vydechování nebo mručení při tlačení, aby se ulehčilo napětí hráze. Je vhodné se vyhnout místnímu umrtvení, které způsobuje ochablost svalů.

Při tlačení jeden z asistentů nejspíše na oporu hráze využije lehký protitlak, aby se hlavička neprotlačila příliš rychle a nezpůsobila natržení. Pohovořte si se svým porodníkem na toto téma, pokud jste tak již neučinily. Je pravděpodobné, že bude souhlasit s tím, že se tento postup neužívá běžně. Zahrňte svůj názor do porodního plánu tak, aby byl informován personál porodnice. Uvědomte si však, že je někdy nástřih hráze nezbytný a že konečné rozhodnutí nelze udělat před porodem, ale až na porodním sále.

Doporučené články