Je daleko pravděpodobnější, že se vaše dítě narodí později než dřív. Předčasných porodů nebo porodů před termínem – tj. před 37. týdnem těhotenství – je poměrně málo a většinou k nim dojde u žen, které vědí, že mají velmi vysoké riziko předčasného porodu. Vyhlídky na porod ve správném termínu naprosto převažují, hrozí-li však z různých důvodů předčasný porod, existuje řada možností, jak se pokusit výsledný efekt zlepšit. Níže uvedené rizikové faktory, o kterých se předpokládá, že jsou spojeny s možností předčasného porodu, lze téměř všechny zvládnout. Vyberte si ty, které pro vás připadají v úvahu, a vaše pomoc dítěti s velkou pravděpodobností umožní zůstat v klidu v děloze až do té správné doby (mezi 38. a 42. týdnem).

Kouření.

Přestaňte ještě před početím nebo co nejdříve v těhotenství. Nezapomínejte, že přestat s kouřením kdykoli během těhotenství je stále lepší než nepře-stat vůbec.

Nepijte ani víno, ani pivo, ani tvrdý alkohol.

Návykové léky a drogy.

Neužívejte žádné léky – včetně těch, které jsou volně prodejné -, aniž byste se poradila se svým lékařem, který ví, že jste těhotná, a nepoužívejte žádné „rekreační“ nebo těžké drogy.

Nepřiměřený váhový přírůstek

Pokud jste před těhotenstvím měla normální váhu, má být váš minimální váhový přírůstek 12-13 kg. Jestliže jste mela vý znamnou podváhu, má být přírůstek ;i/ 17 kg. U žen se závažnou nadváhou může být při dokonalé výživě a svolení lékaře váhový přírůsrek nižší.

Nevhodná výživa.

Během těhotenství se snažte dodržovat dobře vyváženou stravu. Dbejte na to, aby vaše potravinové vita minové doplňky obsahovaly zinek; některé současné studie spojují nedostatek zinku s předčasným porodem.

Infekce dásní.

Pečlivě si ošetřujte zuby a dásně a alespoň jednou v těhotenství navštivte zubního lékaře, abyste si uchovala zdravé dásně.

Dlouhé stání nebo těžká fyzická práce.

Pokud vaše zaměstnání nebo zaměstnání spolu s prací v domácnosti vyžaduje každý den mnohahodinovou polohu vestoje, je rozumné omezit dobu, kterou strávíte na nohou. Těžkou fyzickou práci a zdvíhání těžkých břemen je rovněž nutno omezit.

Pohlavní styk (pouze u některých žen).

Přestože většina budoucích matek může pokračovat v sexuálním životě až do porodu, těm, které mají vysoké riziko předčasného porodu, se doporučuje vyhnout se během posledních dvou až tří měsíců těhotenství styku a orgasmu. Orgasmus nebo prostaglandiny ve spermatu u nich totiž mohou vyvolat děložní stahy. Další rizikové faktory už nelze tak snadno vyloučit, ale jejich účinky lze někdy alespoň pozměnit a zmírnit.

Infekce.

Určité infekce (zarděnky, některá pohlavní onemocnění a infekce močových cest, děložního hrdla, pochvy a amniové tekutiny) mohou přivodit nastávající matce vysoké riziko předčasného porodu. Patří-li infekce k těm, které mohou poškodit plod, je předčasný porod vlastně způ- sob organismu, jak se pokusit ochránit dítě před nebezpečným prostředím.

Antibiotika mohou často nejen vyléčit infekci, ale i uklidnit organismus, nastolit opět normální stav a „záchrana“ v podobě předčasného porodu již není nutná. )e-li infikována plodová voda (amni-ová tekutina), imunitní reakce organismu zřejmě vyvolá tvorbu prostaglandinů, které mohou začít předčasný porod, stejně jako tvorbu látek, které mohou poškodit plodové blány a vést tak k jejich předčasnému prasknutí. Pokud blány předčasně prasknou, předepisují někteří odborníci matce běžně antibiotika jako prevenci možné infekce (ať už infekce je, nebo není patrná), ačkoli stále není jasné, má-li to opravdu preventivní účinky

Předejít každé infekci skutečně není možné, ale existuje mnoho způsobů, jak snížit možnost onemocnění na nejmenší možnou míru. Většinu preventivních opatření vám napoví zdravý rozum: vyhýbat se nemocným lidem, dbát na dostatek pohybu i odpočinku, jíst vyváženou, na vitaminy bohatou stravu a chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Jiná opatření, jako pít dostatek tekutin, močit vždy hned při nucení na moč, abyste předešla infekcím močového měchýře, jsou o něco méně samozřejmá. Rovněž testování na infekce v pochvě a jejich léčení může zabraňovat předčasnému porodu. Někteří lékaři kromě toho doporučují používat během posledních měsíců těhotenství kondom, aby se snížilo riziko infekce, která může vyvolat předčasný porod.

Nevyrovnaná hladina hormonů.

Tak jako může vyvolat potrat, může nevyrovnaná hladina hormonů vyvolat předčasný porod. Včasná léčba tomu může zabránit.

Nedostatečnost hrdla děložního.

Tento stav, při kterém se slabé děložní hrdlo předčasně otvírá (dakem rostoucího plodu), se často rozpozná až tehdy, když Žena alespoň jednou prodělá pozdní potrat nebo předčasný porod. Když je tento stav včas diagnostikován, lze zabránit předčasnému porodu sešitím děložního hrdla asi kolem 14. týdne těhotenství, ale zákrok se může udělat až do 28.-30. týdne těhotenství .

Předčasné rozšíření a otevření hrdla děložního.

Z neznámých důvodů se u některých žen začíná hrdlo děložní ztenčovat bez zřejmé souvislosti s jeho nedostatečností a příliš brzy se otvírá. Současné výzkumy svědčí pro to, že toto rozšíření a otevření může být v souvislosti s kratším děložním hrdlem, než je normální. Rutinní ultrazvukové vyšetření děložního hrdla uprostřed těhotenství ke zjištění tohoto stavu je u žen s vysokým rizikem předčasného porodu běžné a pravděpodobně velmi užitečné.

Děložní dráždrvost.

Podle výzkumů je u některých žen děloha mimořádně dráž-divá, a proto i mimořádně vnímavá k předčasným stahům. Někteří odborníci se domnívají, že pokud se tyto ženy podaří nalézt a sledovat v posledních třech měsících těhotenství, je možné zabránit předčasnému porodu buď úplným, nebo částečným klidem na lůžku nebo pomocí léků ke zklidnění kontrakcí.

Placenta praevia

(nízko uložená placenta, umístěná blízko děložního hrdla nebo přes ně. Tento stav, který může také aktivovat předčasný porod, bývá zjištěn ultrazvukovým vyšetřením nebo teprve tehdy, když se objeví krvácení ve střední nebo pozdní době těhotenství. Jakmile je tento stav diagnostikován, může odvrátit předčasný příchod dítěte na svět pouze úplný klid na lůžku.

Chronické onemocnění matky.

Chronická onemocnění, například vysoký krevní tlak, jaterní, srdeční nebo ledvinové choroby či cukrovka, znamenají pro matku vysoké riziko předčasného porodu. Ovšem dobrá lékařská i osobní péče (viz kapitola 19), někdy i s nutností klidu na lůžku, může předčasnému porodu předejít.

Nadměrný psychický stres.

Někdy mohou být příčiny stresu úplně odstraněny nebo sníženy na nejmenší možnou míru (například opuštěním nebo zkrácením práce zvyšující krevní tlak nebo účinným řešením manželských problémů). Někdy je ovšem nelze vyřadit (třeba když ztratíte zaměstnání nebo máte v rodině závažné onemocnění, popřípadě úmrtí). Všechny druhy stresu lze však zmírnit relaxačními technikami, správnou výživou a tím, že problém prohovoříte se svým manželem nebo s přáteli, s lékařem nebo terapeutem, eventuálně v léčebné skupině vedené profesionálním psychologem.

Mladší než sedmnáct let.

Optimální výživa a předporodní péče může snížit riziko předčasného porodu tím, že pomůže zklidnit a připravit na porod matku i plod.

Starší než třicet pět let.

Optimální výživa, dobrá prenatální péče, zmírnění stresových situací a prenatální vyhledání porodnických i genetických problémů specifických pro ženy nad 35 let, to vše snižuje riziko předčasného porodu.

Nízká úroveň vzdělání nebo špatná sociálněekonomická úroveň.

A opět – dobrá výživa a časná možnost účasti na kulturní, citlivé těhotenské péči, stejně jako vyloučení tolika rizikových faktorů, kolik je reálně možné, může riziko předčasného porodu snížit.

Poruchy ve struktuře děložní tkáně nebo přítomnost velkých myomů.

Abnormality mohou být způsobeny diet-hylstilbestrolem (DES) podávaným mat- ce budoucí maminky během těhotni ství,“ chirurgickými zákroky na děloze a vrozenými vadami tvaru nebo kapacity dělohy, popřípadě jinými příčinami. Jak mile je problém diagnostikován, může chirurgická úprava před těhotenstvím často zabránit předčasným porodům.

Vícečetné těhotenství.

Ženy, které nosí více plodů, rodí v průměru asi o tři týdny dříve (i když se uvádí, že úplný termín pro dvojčata může být 37 týdnu, což by znamenalo, že to o tři týdny dříve vůbec není). Úzkostlivá předporodní péče, optimální výživa a vyloučení ostatních rizikových faktorů spolu s většinou času stráveného na lůžku, s odpočinkem a omezením činnosti v posledních třech měsících těhotenství může předčasnému porodu zabránit.

Abnormality plodu.

Za určitých okolností může předporodní vyšetření stanovit včasnou diagnózu poškození plodu, které lze léčit, dokud je plod ještě v děloze; někdy může odstranění problému umožnit pokračování těhotenství až do řádného termínu porodu.

Anamnéza předčasných porodů.

Zjištěnou příčinu je možné napravit prvotřídní péčí v těhotenství a snížení ostatních rizikových faktorů a omezení aktivity pomáhá zabránit opakování. To, že jste se vy narodila předčasně, ovšem neznamená, že je větší riziko, že se i vaše dítě narodí dříve, ale to, že jste byla při porodu velmi malá, může ovlivnit váhu vašeho dítěte.

Neznámá příčina.

V některých případech se nezjistí žádné riziko, které by ukazovalo k předčasnému porodu. U zcela zdravé ženy s úplně normálním těhotenstvím a dokonalou péčí v těhotenství náhle dojde k předčasnému porodu bez zřejmé příčiny. Možná jednou bude nalezena příčina a způsob léčení všech nebo alespoň některých takových předčasných porodů, ale zatím jsou označovány jako „příčina neznámá“. V minulosti se předpokládalo, že U žen s vysokým rizikem předčasného porodu může pomoci zvýšit pravděpodobnost plného donošení dítěte sledování dělohy doma. Podle dosud provedených studií se však zdá, že tomu tak není.

Existují však určité známky, že důkladné poučení o příznacích předčasných bolestí a pravidelný kontakt se školenými zdravotníky (spolu s preventivními opatřeními uvedenými výše) může skutečně těmto ženám pomoci. Pokud navzdory všem snahám začnou předčasné porodní kontrakce, může být vlastní porod někdy zadržen až do doby, kdy je plod zralejší. I krátká doba zadržení porodu může být blahodárná, protože každý den navíc, kdy dítě zůstane v děloze, zlepšuje jeho šance nejen na přežití, ale i na dobré zdraví. I když je tedy možnost, že se vaše dítě narodí předčasně, malá – a ještě menší, pokud nemáte vysoké riziko – zůstává dobrým nápadem seznámit se s příznaky předčasných porodních bolestí a ihned upozornit lékaře, pokud máte sebemenší podezření, že tyto bolesti začínají. Nemějte obavy, že budete lékaře obtěžovat; pokud budete pociťovat některý z následujících příznaků, volejte okamžitě bez ohledu na denní dobu:

křeče podobné menstruačním, s průjmem, návaly na zvracení a zažívacími obtížemi nebo bez těchto vedlejších příznaků

změnu výtoku z pochvy, zvláště je-li vodnatý, mírně zbarvený nebo s narů-žovělými, popřípadě hnědavými proužky s krví

bolesti nebo tlak v bederní krajině či změnu v běžném typu těchto bolestí

bolestivost nebo pocity daku v oblasti pánevního dna, ve stehnech nebo tříslech

praskne-li vám vak plodových blan (odkapávání nebo výron tekutiny z pochvy) Můžete mít buď všechny, nebo jen některé z těchto příznaků a nemusí to být počínající porod, ale to vám s jistotou poví pouze lékař. Pokud se domnívá, že jsou to porodní bolesti, pravděpodobně budete ihned vyšetřena. A pokud skončíte v té nepatrné menšině žen, které porodí předčasně, je tu ještě dobrá zpráva. Díky moderní lékařské péči jsou vaše šance přinést si z porodnice domů zdravé, normální dítě výborné (i když cesta domů s dítětem se někdy odkládá o dny, týdny, nebo dokonce měsíce, aby se právě tyto šance zlepšily).

Doporučené články