„Dítě mne vždy důkladně kopalo a ještě mohu cítit jeho pohyby, ale zdá se mi, že je mnohem méně aktivní.“

Když se vaše dítě někdy ve čtvrtém nebo pátém měsíci poprvé ozvalo, mělo v děloze velký prostor k akrobacii, kopání a úderům. Nyní tam jsou poněkud stísněné podmínky a jeho gymnastika je značně omezená. V tomto těsném děložním kabátku je jen o trochu více místa, než stačí pro otáčení, vrtění a kroucení. A jakmile hlavička sestoupí pevně do pánve, bude dítě ještě méně pohyblivé. V tomto stadiu není důležité, jakou aktivitu plodu pozorujete, pokud ji pozorujete každý den. Jestliže ovšem nepozorujete žádnou aktivitu (viz níže) nebo naopak náhlé vzplanutí panické aktivity, konzultujte to se svým lékařem.

„Dnes odpoledne jsem kopání děťátka sotva ucítila. Mám se znepokojovat?“

Může být, že si vaše děťátko pouze zdřímlo (plody stejně jako novorozenci mají období hlubokého spánku) nebo že jste byla příliš zaměstnaná, než abyste zpozorovala nějaké jemnější pohyby. Abyste se uklidnila, zkontrolujte aktivitu provedením formálního testu . Je docela moudré opakovat tento test během posledních tří měsíců pravidelně každý den, třeba i několikrát denně. Deset nebo více pohybů během doby každého testu znamená, že je aktivita vašeho dítěte normální. Méně pohybů naznačuje nutnost lékařské kontroly pro stanovení příčiny snížené aktivity, takže pokud k tomu dojde, ihned se spojte se svým léluum Přestože dítě, které je v děloze relativní málo aktivní, může být dokonale zdravé, inaktivita v této době někdy znamená ohrožení plodu. Pokud je toto ohrožení zachyceno včas a provede se rychle lékařský zásah, může se zabránil vážným následkům.

Četla jsem, že čím více se blíží lamin porodu, tím méně se dítě pohybuje. Mně se zdá, zeje moje dítě aktivnějM než jindy. Může to znamenat, že bmb po narozeni hyperaktivní?“

Mluvit o hyperaktivitě před porodem je předčasné. Podle studií plodii, které byly v děloze vysoce aktivní, není pravděpodobnost jejich hyperaktiviiy v dětství o nic větší než u plodů klidnějších, ačkoli z nich někdy mohou býi velmi aktivní děti.
Výzkumy také popírají představu, že průměrný plod zleniví právě před porodem. V pozdním těhotenství dochází všeobecně k postupnému snížení počtu pohybů (místo 25 až 40 za hodinu ve 30. týdnu jen asi 20 až 30 v termínu porodu); pravděpodobně to souvisí s těsnějším prostorem, poklesem amniové tekutiny a zlepšenou koordinací plodu. Jestliže však počítáte každý jednotlivý pohyb, není pravděpodobné, že zpozorujete významný rozdíl.

 

Doporučené články