„Mám téměř neviditelné modré cáry pod kůží na prsou a na břiše. Je to normální?“

Nejen, že jsou tyto žíly (které mohou z vašeho hrudníku a břicha udělat úplnou automapu) normální a není nutné z nich mít strach; jsou známkou toho, že vaše tělo dělá to, co má. Jsou součástí žilní sítě, která se zvětšila, aby mohla v těho­tenství přenášet zvětšené množství krve, která bude vyživovat dítě.

Velmi brzy mohou být žíly nápadné a mohou více vystupovat především u velmi štíhlých žen nebo u žen se svedou pletí. U některých žen, zvláště u žen s nadváhou nebo tma­vou pletí, mohou být žíly méně viditelné nebo zcela neviditelné. Také se mohou stát zřetelnými až později v těhotenství.

„ Od té doby, co jsem těhotná, pozoruji skutečně ošklivé, pavouěkovité, pur­purově červené čárky na stehnech. Jsou to křečové žíly?“

 

Hezké to není, ale křečové žíly to ne­jsou. Jde nejspíše o mikrovarixy, nazývané také metličkovité varixy. Mohou vzniknout na základě hormonál­ních změn v těhotenství, i když některé ženy mohou mít k jejich tvorbě také genetické předpoklady. Po porodu obvy­kle vyblednou a zmizí.

Pokud se tak nestane, může je léčit kožní lékař – bud tzv. sklerotizací (injekcemi), nebo pomocí laseru. Obojí léčba vede ke zhroucení těchto cévek a většinou k jejich úplnému zničení a vymizení. Krém s vitaminem E, který je někdy vychvalován jako pro­středek místní léčby, je prakticky neú­činný. Jeho molekuly jsou příliš velké a nemohou proniknout kůží.

„Moje matka i babička měly během těhotenství křečové žíly a vždy s nimi pak měly značné obtíže. Existuje způ­sob, jak bych při svém těhotenství mohla tomuto problému předejít?“

 

Protože má tento problém skutečně často rodinný výskyt, jste moudrá,že už teď uvažujete o prevenci – zvláště proto, že při dalších těhotenstvích mají křečové žíly sklon se zhoršovat.Normální zdravé žíly přivádějí krev z končetin zpět k srdci. Protože musí pra­covat proti gravitaci, jsou vybaveny řadou chlopní bránících zpětnému toku krve.

Pokud tyto chlopně chybí nebo jsou u některých lidí nedostatečné a dobře se neuzavírají, má krev sklon hromadit se v místech, kde je gravitační dak největší (obvykle na dolních končetinách v oblasti lýtek, ale někdy i v konečníku a jeho okolí (hemoroidy) nebo ve vulvě), a vyboulí se. Žíly, které se snadno roztáhly nebo jsou dále roztažitelné, mohou k to­muto stavu ještě přispívat. Problém bývá častější u lidí s nadváhou a vyskytuje se čtyřikrát častěji u žen než u mužů.

U žen náchylných k tomuto stavu se křečové žíly často poprvé projeví během těhoten­ství. Je pro to několik důvodů: narůsta­jící dak dělohy na pánevní žíly, narůsta­jící tlak na lýtkové žíly, zvýšený objem krve a povolení svaloviny žilních stěn vli­vem těhotenských hormonů.

Příznaky křečových žil se snadno poznají, ale jejich závažnost se velice různí. Může to být mírné pobolívání nebo velké bolesd v lýtkách, pocity tíhy, větší či menší otoky, ale někdy také vůbec nic z toho, co bylo uvedeno. Může být patrná jemná kresba modravých žil nebo se hadovitě kroutící žíly mohou klenout od kotníků až vzhůru na stehno či k vulvě.

V závaž­ných případech kůže nad žilami otéká, vysychá a je zánětlivě podrážděná. Poraďte se se svým lékařem, jakými prostředky ji máte zvlhčovat. Někdy se může v oblasti křečových žil objevit zánět žil na základě vzniku krevní sraženiny – tromboflebitida , takže se o příznacích způsobených křečovými žilami vždy po­raďte se svým lékařem.

Naštěstí lze křečovým žilám v těho­tenství často předejít nebo alespoň zmenšit jejich vznik na nejmenší mož­nou míru, dodržujete-li opatření k odstranění zbytečného tlaku na lýtkové žíly.

Jsou to tato opatření:

Vyvarujte se velkého váhového přírůstku.

Vyvarujte se příliš dlouhého stání nebo sezení. Když sedíte, seďte, pokud je to
možné, s nohama zdviženýma do výše kyčlí. Ať už stojíte, nebo sedíte, pravi­
delně ohýbejte nohy v kotnících. Když si lehnete, podložte si nohy polštářem,
aby lýtka byla ve zvýšené poloze. Když odpočíváte nebo chcete spát, zkuste
ležet na levém boku.

Vyhýbejte se zdvíhání těžkých břemen.

Vyhýbejte se velkému tlaku při stolici. Udělejte vše, abyste zabránily zácpě .

Noste podpůrné punčochové kalhoty (jejich každodenní nošení se zdá být velmi účinné a není nijak nepoho­dlné) nebo elastické gumové punčo­chy, které si natáhnete ráno, dříve než vstanete (než se krev nahromadí v lýt­kách), a sundáte až večer, když jdete do postele. Poraďte se se svým léka­řem o jejich velikosti a způsobu, jak s nimi zacházet.

Nenoste těsný oděv a vyhýbejte se těsným kalhotkám a páskům, pun­čochám, podkolenkám a ponožkám s elastickým okrajem a příliš těsné obuvi. Nenoste vysoké podpatky, dejte raději přednost podpatkům níz­kým a spíše robustním, širokým.

Dopřejte si pohyb, například každo­denní rychlou dvaceti až třicetimi-nutovou procházku nebo plavání. Pokud však pociťujete bolest, vy­hněte se vysoce zatěžujícímu aero­biku, joggingu, jízdě na kole a silo­vým cvikům.

Dbejte na dostatek vitaminu C (raději v potravě, ne v doplňcích), který pomáhá udržovat žíly zdravé a pružné.

Chirurgické odstranění křečových žil se v těhotenství nedoporučuje, ale lze o něm samozřejmě uvažovat několik měsíců po porodu. Ve většině případů se však problém vyřeší nebo upraví spontánně, obvykle brzy potom, kdy žena dosáhne váhy, kterou měla před těhotenstvím.

 

Doporučené články