To, že jste mnoho přibyla, ještě neznamená, že přibylo i vaše dítě. Příčiny váhového přírůstku jsou velmi variabilní, například genetické, vaše vlastní porodní váha (pokud jste se sama narodila velká, je pravděpodobnější, že bude takové i vaše dítě), vaše váha před těhotenstvím (těžší ženy mívají těžší děti) a kvalita stravy, při které jste přibrala.

Díky těmto proměnným veličinám může být při váhovém přírůstku 17 až 20 kg porodní váha dítěte 3000 až 3500 g, při přírůstku 12 kg třeba až 4000 g. Všeobecně však platí, že čím větší je váhový přírůstek matky, tím větší je dítě. Při pohmatu břicha a měření výšky uložení dělohy vám bude moci lékař o rozměrech vašeho dítěte něco říci, ačkoliv takové odhady mohou být o 500 i více gramů vyšší. Mnohem přesnějším měřítkem velikosti dítěte může být ultrazvukové vyšetření, ale i to se může mýlit. I když je vaše dítě velké, nepředpo­vídá to nutně těžký porod.

Dítě, které váží 3000 až 3500 g, porodíte někdy rychleji než dítě vážící 4000 až 4500 g. Většina žen je schopna porodit velké dítě přirozenou cestou bez jakýchkoli kom­plikací. Určujícím faktorem je – jako při každém porodu -, zda se hlavička dítěte vejde do matčiny pánve.I když existuje určité podezření, že hlavička není úměrná pánvi (dispro­porce mezi pánví a hlavičkou), lékař povolí matce začít první porodní dobu zcela normálně.

Tento pokus o fyziolo­gický průběh první porodní doby je peč­livě sledován, a jestliže hlavička vstoupí do pánve a hrdlo se rozšíří na běžnou šíři, je možné pokračovat normálně. Pokud první doba správně nepokračuje, měla by být, pokud je to vhodné, podpořena podáním oxytocinu. Pokud stále ještě nedojde k pokroku, obvykle se provede císařský řez.

Doporučené články