Nebyl by špatný nápad, kdyby sou­částí těhotenského oblečení byly ucpávky do uší a klapky na oči. Kdyby je budoucí maminka denně nosila, ušetřilo by jí to obavy vyvolané zavádějícími komentáři a radami příbuzných, přátel, a dokonce úplně cizích lidí.

Nemá smysl srovnávat vlastní břicho s břichem jiných těhotných žen.Stejně jako dvě postavy žen, které nejsou těhotné, nemají úplně stejné tvary, nejsou stejné ani dvě těhotenské siluety. Jaké dítě a kde je nosíte – jeho velikost i tvar -, závisí na celé řadě fak­torů, k nimž patří i váš profil před těho­tenstvím (zda jste začínala vysoká nebo malá, tenká nebo silnější), kolik jste při­brala a při jakém typu stravy.

Jak vypa­dáte zvnějšku, je zřídka přesným ukaza­telem rozměrů toho cenného nákladu, který nosíte uvnitř. Malá žena s nízko uloženým plodem může porodit větší dítě než žena se silnými kostmi a vel­kým a vysokým břichem.Jediné přesné stanovení pokroků a zdravotního stavu dítěte získáte prav­děpodobně od svého lékaře. Pokud nej­ste u něj v ordinaci, vezměte si raději ucpávky do uší a klapky na oči a budete mít mnohem méně starostí.

„Každý říká, že budu mít chlapečka, protože jsem samé břicho a žádné boky. Vím, že je to babská povídačka, ale není na tom trochu pravdy?“

Pravděpodobnost správné volby při předpovídání pohlaví – ať ho pro­vádí kdokoli – je vždy 1:1 (ve skutečnosti o něco lepší, když je předpovídán chla­pec, protože na každých 100 dívek se rodí 105 chlapců).

Dobré vyhlídky při sázení v Las Vegas. Už ne tak dobré, budete-li chtít podle předpovědi vyma­lovat dětský pokoj.Všechny ty předpovědi jako: „roste vám nos, budete mít holčičku“ nebo „jste široká v bocích, bude to holčička“, „máte velké břicho, bude to chlapeček“ – jsou ve skutečnosti naprostý nesmysl. Směrodatné je pouze ultrazvukové a ge­netické vyšetření.

Doporučené články