Tři, to už může být pěkná tlačenice, ale i ta může za určitých podmínek odejít normální cestou. Pro trojná­sobný porod se nejčastěji používá císař­ský řez, ale některé současné studie ukazují, že porod vaginální cestou je možný, pokud je trojče „A“ (to, co je nejblíže východu) v poloze hlavičkou, pokud je možné monitorování plodu a nejsou jiné porodnické kontraindikace (jako je preeklampsie nebo poško­zení plodu u jednoho nebo více dětí).

V některých případech se může první dítě nebo i první dvě děti narodit vagi­nální cestou a poslední je nutné vy bavit císařským řezem. To, abyste vy i trojčata opouštěly porodní sál živé a v dobrém stavu, je samozřejmě důle­žitější, než aby se všechny tři děti naro­dily vaginální cestou. Každou cestu ve­doucí k příznivému výsledku je nutné považovat za úspěšnou.

Doporučené články