Žádné rozdíly by neměly být, kromě skutečnosti, že budete za svou námahu sklízet dvojí odměnu. Mnoho porodů dvojčat je zcela normálních. Další výhoda: dvojčata mají sklon se narodit rychleji než jedno dítě. Ačkoli aktivní bolesti v první porodní době a následná vypuzovací fáze bývají obvy­kle delší, je první fáze od první kontrakce k poslednímu zatlačení celkově kratší.Není však nic překvapujícího, že je během porodu dvojčat větší možnost komplikací a že se obvykla dělá více pre­ventivních opatření.

Ačkoli se většina dvojčat rodí vaginální cestou (někdy za použití kleští, aby se předešlo nadměrné traumatizaci dětí, které jsou často menší než obvyklý průměr), obvykle se dopo­ručuje, aby byl po ruce anesteziolog, kdyby se ukázalo, že je nutné provést císařský řez. U porodu je obvykle také pří­tomen dětský lékař, obyčejně specializo­vaný na péči o novorozence, připravený si poradit se všemi problémy právě naro­zeného dítěte. Oba plody mají být během porodu monitorovány; jedno zevně a druhé vnitřně pomocí elektrody umís­těné na kůži hlavičky. S dvojčaty můžete, jak brzy zjistíte, vždy očekávat neočekávané.

A tato pře­kvapení začínají porodem. Protože tu je více než jedno dítě a možná více než jeden soubor různých okolností, může být také více typů porodu. Například (pokud jsou to dvouvaječná dvojčata, má každé dvojče vlastní vak blan) vak blan prvního dítěte praskne spontánně a druhý je nutno protrhnout uměle; nebo se první dítě rodí snadno vagi­nální cestou, ale druhé – uložené příčně – nelze otočit a je nutné je vybavit císař­ským řezem.

U většiny porodů vaginální cestou se druhé dítě narodí během dvaceti minut po svém sourozenci, ale někdy se musí čekat mnohem déle. Pokud je číslo dvě louda, může lékař podat oxytocin nebo použít kleště k urychlení porodu, popřípadě může provést císař­ský řez. Pokud je druhé dítě v poloze koncem pánevním, může je lékař v dě­loze obrátit do polohy hlavičkou. Jak­mile se dvojčata narodí, placenta nebo placenty se obvykle brzy uvolní a mo­hou být porozeny velmi rychle. Někdy je ovšem porod placenty pomalý a vyža­duje pomoc lékaře.

„Čekám dvojčata a slyšela jsem, ze se poměrné často rodí předčasné. Je to pravda?“

Ano, dvojčata mají sklon se rodit dříve než jedináčci. Ačkoli to v děloze může být příjemné, dokud jsou maličká, může tam být pěkně těsno, když vyros­tou. Přestože nemůžete udělat nic pro stísněné podmínky svých dětí, je toho mnoho, co můžete vy i váš lékař udělat, abyste se pokusili odvrátit ten časný pří­chod. Pamatujte si však, že i když je ideální termín pro po­rod dvojčat 37. týden, porod o tři týdny dříve pro ně pravděpodobně vůbec ne­bude předčasný.

 

Doporučené články