Možná si pletete depresi s normálními výkyvy nálady v těhotenství, kterými trpí sedm z deseti matek. Všeobecně bývají tyto výkyvy patrnější v prvních třech měsících u žen, které běžně trpivaji výkyvy nálad v období menstruace. Kolísavé vztahy k těhotenství, jakmile je potvrzeno, které bývají běžné při plánování těhotenství, mohou tyto výkyvy jeste zdůraznit.

Ačkoli neexistuje léčení náladových výkyvů, vynechámeli cukr, čokoládu a kofein (všechny mohou pokles nálady prohloubit), správná těhotenská strava, dobrá rovnováha mezi klidem a cvičením a možnost si s někým pohovořit o svých pocitech mohou tyto výkyvy nálady udržet v mezích.

Jeli pokles vaší nálady trvalý nebo častý, můžete patřit k tem deseti šestnácti procentům těhotných žen, které bojují s mírnou až střední depresí v těhotenství. Deprese v těhotenství může zvyšovat riziko komplikací může postihovat organismus více než deprese mimo těhotenství. Některé z uvedených činitelů mohou u ženy zvyšovat riziko této deprese.

Co může zvýšit riziko deprese v těhotenství

  1. poruchy nálady v osobním nebo rodinném předchorobí
  2. finanční nebo manželský stres
  3. nedostatek citové podpory a komunikace s otcem dítěte
  4. hospitalismus nutný pobyt y nemocnici nebo klid na lůžku v důsledku těhotenských komplikací
  5. obavy o vlastní zdraví, zvláště pokud žena trpí chronickým onemocněním nebo prožila během dřívějšího těhotenství komplikace
  6.   obavy o zdraví dítěte, zvláště pokud má žena v rodinném nebo osobním předchorobí vrozené poškození plodu nebo jiné problémy.

K nejběžnějším příznakům pravé deprese patří kromě pocitů smutku, prázdnoty a emocionální otupělosti poruchy spánku (spavost nebo nespavost), změna jídelních návyků (úplné odmítáni jídla nebo naopak nadměrný příjem jídla), vleklá nebo neobvyklá únava, popřípadě nadměrná vzrušivost nebo neklid, vleklý nezájem o práci, hry a jinou příjemnou činnost, snížená schopnost soustředění a uvažování, přehnané výkyvy nálady a sebevražedné myšlenky.

Někdy se mohou vyskytovat i nevysvětlitelné bolesti. Odpovídáli to příznakům, které pociťujete, začněte zkoušet ty rady na zvládání poporodní deprese, které budete moci použít v současném živote Pokud příznaky pokračují déle nez čtrnáct dnů, promluvte si o své depresi se svým lékařem nebo ho požádejte, aby vas poslal k psychologovi, který by vám poskytl psychoterapii.

Pomoc v depresi je důležitá

Odpovídající pomoc je důležitá, protože deprese vám muže do značné míry bránit v péči o sebe i dite nyní i v poporodní době. Rozhodnutí, zda jako součást léčby nasadit antidepresivni léky, bude záviset na dohodě s vaši lékařem (a ještě lépe s vaším psychologem), kten porovnají všechna možná rizika pro vas i pro dítě s možností příznivých učinků. Současné studie prokazují, že například léky selektivně podačující zpětné vychytávání serotoninu (například Prozac a Zolott) jsou pro nastávající matky bezpečné.

Samozřejmě se však musíte poradit se svým lékařem dříve, než během těhotenství začnete s léčbou těmito nebo i jinými leky proti depresi (nebo v ní budete pokračovat) Rovněž se poraďte se svým lékařem, Budetete-li chtít užívat léky alternativní medicíny. Volně prodávané prostředkyproti depresi, jako je například trezalka, které jsou nabízeny pro své náladu zlepšující účinky, nejsou dostatečně prostudovaný, aby mohly být považovány za bezpečné
v těhotenství.

Předběžné studie o příznivých účincích léčby světlem (o níž se předpokládá, že pomáhá zvyšovat hladinu serotoninu hormonu, který v mozku řídi náladu) v léčbě depresí během těhotenství jsou na druhé straně dosti slibné a mohou nabídnout přitažlivou a bezpečnou alternativu k léčbě antidepresivy. Pocity deprese během těhotenství přinášejí poněkud vetsi riziko vzniku poporodní deprese. Dobrou zprávou je, že léčení antidepresivy v těhotenství nebo ihned po porodu může pomoci zabránit poporodní depresi. Zeptejte se na to svého lékaře.

Doporučené články