Protože většina budoucích matek jsou také zaměstnané ženy, je v zaměstnání zápis o těhotenství velmi důležitou otáz­kou pro zaměstnankyni i zaměstnavatele. Úředně povolený postup a výhody se velmi široce liší od zaměstnavatele k zaměstnavateli, stejně jako neúřední postup při přátelském postoji k rodině. Při rozhodování, kdy a jak sdělit skutečnost, že jste těhotná, vedoucím i spolupracovníkům v zaměstnání, musíte uvážit toto:

Jak se sama cítíte a jak je to na vás vidět.

Jestli kvůli ranní nevolnosti trávíte více času na toaletě než u svého stolu; zda vám únava v prvních třech měsících tě­hotenství sotva dovolí zdvihnout ráno hlavu z polštáře; nebo jesdi máte již pří­liš velké bříško, než aby to šlo svést na snídani – pak pravděpodobně své tajemství dlouho neudržíte. V takovém případě je moudřejší říci to dříve než čekat, až na to váš šéf (a všichni ostatní v kanceláři) při­jdou sami. Na druhou stranu, když se cítíte dobře a stále snadno dopnete pásek, můžete své sdělení klidně odložit.

Jakou prácí vykonáváte.

Pracujete-li v podmínkách nebo s látkami, které by mohly ohrozit vaše těhotenství nebo vaše dítě (viz str. 78), musíte je oznámit a požá­dat o přeložení nebo změnu práce hned po zjištění, že jste těhotná.

Jak vám to jde v práci.

Žena, která v zaměstnání oznámí, že je těhotná, může to bohužel nespravedlivě – vyvolat poznámky jako „Bude ještě schopna podávat slušný výkon, když je těhotná?“, „Bude myslet na práci, nebo spíše na své bříško? “ a „Nenechá nás na holičkách?“ Některým z těchto úvah můžete zabránit, oznámíte-li své těhotenství hned potom, kdy ukončíte důležitou zprávu, úspěšně zvládnete spoustu práce, vyhrajete soudní případ, přijdete s vynikajícím nápadem nebo jinak prokážete, že dokážete obojí – být těhotná i výkonná.

Když čekáte povýšení.

Máte-li strach, že vaše sdělení může ovlivnit vaši životní úroveň nebo snížení mzdy, raději s ním počkejte, až se dozvíte definitivní výsledek. Uvědomte si, že prokázat, že jste byla opominuta při povýšení nebo při zvyšování platu jenom proto, že očekáváte rodinu a že brzy budete pracovnice – nastávající matka , může být velmi obtížné.

Pokud na pracovišti začnou pomluvy.

Pokud jsou pomluvy jedním z hlavních produktů vašeho pracoviště, buďte zvláště opatrná. Pošeptá-li někdo do ucha vašemu nadřízenému, že jste těhotná, dříve, než to sama oznámíte, přiděláte si ke svým problémům potíže navíc. Dbejte na to, aby váš šéf byl první, kdo se to dozví, popřípadě to sdělte jen tomu, kdo to jistě neřekne nikomu dalšímu.

Co je to kvocient přátelského postoje k rodině.

Snažte se předem od­hadnout názor svého zaměstnavatele na těhotenství a rodinu vůbec. Jsou-li s vá­mi zaměstnány ženy, které již byly těhotné a měly dítě, zeptejte se jich na jejich zkušenosti, ale své dotazy raději držte v tajnosti. Ověřte si sociální zajištění v těhotenství a nároky na mateřskou dovolenou u svého zaměstnavatele, třeba na odborech nebo ve smlouvě při přijetí do práce. Nejlépe je sjednat si důvěrnou schůzku s některým pracovníkem z osobního oddělení nebo s někým, kdo má na starosti sociální dávky. Pokud se dozvíte, že váš zaměstnavatel podporuje matky (i budoucí), můžete oznámit novinu bez většího váhání. Jakmile jste se rozhodla, kdy své těhotenství zveřejníte, můžete naplánovat a udělat určité kroky, aby bylo vaše sdělení dobře přijato.

Poznejte svá práva.

Seznamte se se zákonem a s postupy svého zaměstnavatele stanovujícími vaše nároky, abyste pokud možno přesně věděla, co můžete, popřípadě nemůžete požadovat. Některé společnosti například nabízejí placenou nebo neplacenou dovolenou, jiné povolují používat dovolenou a dny vyhrazené pro nemoc jako součást vašeho volna. Toto všechno by mělo být podrobně uvedeno v příručce o vašem za­městnavateli, pokud ovšem taková existuje. Nebo si sjednejte schůzku s někým, kdo má na starosti sociální problematiku na pracovišti.

Vypracujte si plán.

V zaměstnání se vždy oceňuje zdatnost, a jste-li připravena, udělá to na každého dojem. Proto dříve, než oznámíte, že jste těhotná, mějte hotový podrobný plán, ve kterém uvedete, jak dlouho plánujete zůstat v práci (s vyloučením ne­předvídaných problémů včetně před­časného porodu), jak dlouho chcete zůstat s dítětem doma, jak chcete ukončit práci před odchodem a jak navrhujete, aby vaši nedokončenou práci převzali jiní. Když si plán napíšete, budete mít jistotu, že nezapomenete žádnou podrobnost.

Vyberte si správně dobu svého oznámení.

Nepokoušejte se sdělit šéfovi tuto novinku, když s ním budete sedět v autě cestou na důležitou schůzk nebo když už je v pátek večer na odchodu z práce a nemá chuť se zdržovat. Dojednejte si schůzku v době, kdy nikdo nespěchá a nic vás nevyrušuje. Snažte se to udělat v den a dobu, které jsou v práci nejméně stresující. Pokud se náhle situace změní a vzniká napětí, raději schůzku odložte.

Zdůrazněte to, co je pozitivní.

Nezačínejte své sdělení omluvami nebo obavami. Místo toho dejte šéfovi najevo, že jste nejen šťastná, protože jste těhotná, ale že věříte svým schopnostem a svému plánu, jak spojit obojí – práci i rodinu.

Buďte přizpůsobivá, ale ne bez­páteřná.

Mějte s sebou svůj plán a diskutujte o něm. Buďte připravená na kompromis a dbejte na to, abyste do plánu zabudovala i prostor pro vyjednávání, zcela však neustupujte. Přijďte s realistickými základními požadavky a držte se jich.

Sepište své plány a rozhodnutí.

Jakmile si dohodnete podrobnosti své práce během těhotenství a mateřské dovolené, sepište to, aby později nemohlo dojít k omylu nebo nedorozumění (jako: „Tohle jsem nikdy ne-řekl“…

Nikdy nepodceňujte sílu rodičů.

Pokud váš zaměstnavatel nemá tak přá­telský postoj k rodině, jak byste si přála, uvažujte o spojení sil k petici za větší rodičovské výhody. Ovšem uvědomte si, že se vy i ostatní rodiče můžete setkat s nepřá­telstvím bezdětných zaměstnanců. Protože rodinné zajištění je mnohem lepší, bývají tendence ke vzniku nechuti u těch, kteří je nemohou využít. Dbejte na to, aby se vytvořily stejné podmínky pro pracovníky, kteří si musí brát volno, aby mohli pečovat o nemocné členy rodiny – to může společenství na pracovišti spíše utužit než rozdělit.

Doporučené články