Mnohým nastávajícím maminkám kazí v prvních třech měsících radost z těhotenství strach z potratu. Může jim dokonce bránit, aby rozhlásily tuto šťastnou novinku dříve než ve čtvrtém měsíci, kdy začínají mít pocit bezpečí, že bude těhotenství skutečně pokračovat. A u většiny z nich skutečně bude. Stále však zbývá mnohé, co je nutné vědět o příčinách časného potratu. Jsou ovšem některé faktory, které se nepokládají za příčinu tohoto problému. Patří k nim:

– Předchozí potíže s nitroděložní antikoncepcí. Zjizvená slizniční výstelka dělohy po infekci vyvolané nitroděložní antikoncepcí může zabránit těhotenství tím, že znemožní implantaci (uchycení vajíčka) v děloze, ale nemůže způsobit potrat, pokud byla implantace úspěšná. Rovněž nemohou způsobit potrat předchozí obtíže s udržením nitroděložního tělíska v děloze.

– Anamnéza vícečetných potratů3. Zjizvení sliznice děložní endometria po četných potratech může stejně jako zjizvení po nitroděložním tělísku bránit implantaci vajíčka, ale jinak nemůže být příčinou časného potratu.

– Krátké emoční vzrušení po hádce nebo z okamžitého stresu doma nebo v zaměstnání.

– Pád nebo jiné menší náhodné zra­nění. Ovšem závažné zranění může vést k potratu, takže bezpečnostní opatření – jako připoutat se v autě nebo nelézt po vratkém žebříku – je nutno vždy dodržovat.

– Obvyklá fyzická aktivita, na kterou jste zvyklá, jako jsou domácí práce, zdvíhání dětí, menšího nákupu nebo jiných, ne příliš těžkých předmětů, věšení záclon, pohybování lehkým nábytkem a mírné a bezpečné cvičení.

– Sexuální styk pokud žena nemá anamnézu potratů nebo jiné vysoké riziko ztráty těhotenství.

Existuje ovšem několik činitelů, o nichž se předpokládá, že mohou určitým způsobem zvyšovat riziko potratu. Některé faktory (podvýživa, kouření, hormonální nedostatečnost nebo nerovnováha, bakteriální infekce pochvy, chlamydie nebo některá jiná sexuálně přenosná onemocnění a určitá chronická onemocnění matky včetně lupusu, vrozených srdečních vad, závažných onemocnění ledvin, cukrovky, onemocnění štítné žlázy) mohou být eliminovány, jakmile jsou zjištěny.

Ostatním (infekce zarděnkami nebo jiná onemocnění nebezpečná pro plod, vystavení velkým dávkám záření nebo léky škodlivé pro plod, vysoká horečka či přítomnost nitroděložního tělíska při početí) se nelze snadno vyhnout. Protože jsou však většinou jednorázovou záležitostí, není pravděpodobné, že by se opakovaly při dalších těhotenstvích. Několik málo rizikových faktorů potratu, jako jsou například malformace (vrozené znetvoření) dělohy, velký myom v děloze a některá chronická onemocnění matky, je nesnadné zvládnout, i když mohou být někdy ošetřeny chirurgicky nebo jinými léčebnými způsoby. Vzácně jsou opakované potraty přičítány imunitním buňkám matky, které napadají buňky plodu. V takových případech může pomoci imunoterapie.

Kdy se nemusíte bát.

Je důležité si uvědomit, že každá křeč, bolest nebo píchání nemusí být varováním před hrozícím potratem. Prakticky každé normální těhotenství se tu a tam vyznačuje nejméně jedním z těchto většinou nevinných příznaků. A i když si o nich musíte při své příští návštěvě promluvit se svým lékařem (nebo i dříve, pokud potřebujete odborné uklidnění), ty, které jsou zde uvedeny, nejsou důvo­dem k obavám. Nemějte strach, jestliže míváte tyto příznaky:

Mírné křeče nebo pocity tahu na jedné či na obou stranách břicha. Příčinou těchto pocitů je pravděpodobně napínání podpůrných děložních vazů. Pokud nejsou křeče kruté, trvalé nebo provázené krvácením, není důvod k obavám.

– Nevelké stopy krve před dobou nebo přímo v době, kdy byste očekávala menstruaci, kolem sedmi až deseti dnů po početí, kdy se malá kulička buněk, začínající se vyvíjet ve vaše dítě, přichycuje na děložní stěně. Ani mírné krvácení však není v této době obvyklé a může být známkou hrozícího potratu.

– Mírně zarůžovělé skvrny po pohlavním styku. Děložní hrdlo těhotné ženy se stává s postupujícím těhotenstvím křehčí, jeho cévy jsou přeplněné krví a někdy se během pohlavního styku podráždí a to vyvolá nevelké krvácení. Tento typ krvácení je celkem běžný a obvykle není známkou žádného problému, pokud nejde o těžké krvácení či neníli krvácení provázeno křečemi. Promluvte si se svým lékařem o tom, že pozorujete po pohlavním styku stopy krve.

Máte-li podezření na potrat.

Pozorujeteli některé z příznaků uvedených nahoře v rámečku, zavolejte svého lékaře. Patří-li vaše příznaky mezi ty, které jsou uvedeny pod heslem „Kdy vyhledat nemocniční první pomoc“, a váš lékař není k dosažení, zanechte mu vzkaz, zavolejte službu první pomoci a nechtě se odvézt do nemocnice. Zatímco budete čekat na pomoc, položte se nebo seďte v klidu v křesle s nohama nahoře. Nepředejdete tím potratu, jestliže již k němu dochází, ale pomůže vám to relaxovat. Také vám může pomoci, když budete vědět, že většina žen trpících krvácením v časných stadiích těhotenství správně donosí plod a porodí v příslušné době zdravé dítě.

„Nemám pocit, ze jsem skutečné těhotná. Mohla jsem potratit a nevě­dět o tom?“

Je těžké cítit se těhotná v takovém časném stadiu, i když máte příznaky časného těhotenství jako ranní nevolnost a únavu a zvláště, když je nemáte. Je pravděpodobné, že těhotenství bude pokračovat jako abstraktní pojem ještě nějakou dobu nebo alespoň tak dlouho, dokud se neobjeví nějaký hmatatelný důkaz například vyklenuté břicho nebo srdeční ozvy dítěte. Ale strach z potratu (bez skutečných příznaků) je dosti obvyklý a bývá téměř vždy bezdůvodný.

Jakmile je těhotenství nepopiratelné, známky začínajícího potratu lze jen těžko přehlédnout. Pouhý pocit, že „nejsem těhotná“, není z tohoto hlediska důvodem ke znepokojení. Abyste se skutečně uklidnila, poraďte se o svých obavách se svým lékařem.

Doporučené články