Dříve než si naplánujete cestu, naplá­nujte si návštěvu u lékaře. Lékaři mívají často na cestování v posledních třech měsících těhotenství odlišné ná­zory . Až už vám bude ten váš k cestě spíše dodávat odvahu nebo vás od ní zrazovat – především od cesty vlakem nebo letadlem – na jeho názoru bude v tomto stupni těhotenství pravděpo­dobně záležet stejně jako na několika dalších faktorech. Prvním a nejdůleži­tějším je typ vašeho těhotenství. Probíhali  nekomplikovaně, dostanete k cestě nejspíše zelenou.

Dále je důle­žité, v kolikátém týdnu těhotenství jste  (většina odborníků nedoporučuje cestu letadlem po 36. týdnu těhotenství), a máte-li prokázané zvýšené riziko předčasného porodu, bude to mít při doporučení také svou váhu. Za druhé je velmi důležité, jak se celkově cítíte. Těhotenské obtíže, které narůstají s počtem plynoucích měsíců, budou asi rovněž narůstat s počtem kilometrů během cesty. Cestování může vést ke zhoršení bolestí v zádech a zvýšené únavě, může zhoršovat potíže s křečo­vými žílami a hemoroidy a zvyšovat emoční i fyzický stres.

Dále je nutné uvažovat, jak daleko a jak dlouho bu­dete cestovat a kolik času skutečně strá­víte dopravou, jak náročná ta cesta bu­de fyzicky i psychicky a jak je důležitá. Cesty, které nejsou nutné nebo které lze snadno odložit na dobu po porodu, nestojí za to v této době podnikat. Pokud cestujete letecky, jsou faktorem, který byste měla znát, i možná omezení letecké společnosti, kterou si zvolíte. Některé vás v devátém měsíci těho­tenství nevezmou na palubu bez pí­semného svolení vašeho lékaře, jiné jsou benevolentnější. Jestliže vám dá lékař svolení, je zde stále spousta dalších záležitostí, které musíte kromě samotné cesty zařídit.

Důležité je mít dostatek času na odpočinek, ale nejpodstatnější je mít v tomto vysokém stupni těhotenství jméno, telefonní číslo a adresu dopo­ručeného porodníka a nemocnice, kde pracuje, samozřejmě v místě, kam ces­tujete – a pochopitelně takového odborníka, jehož služby bude hradit vaše pojišťovna, když budete jeho službu opravdu potřebovat.  Pokud cestujete na velkou vzdálenost, měla byste uvážit možnost, že by vás doprovodil manžel: i při malé možnosti, že vaše cesta skončí porodem v místě, kam cestujete, alespoň bude při porodu vedle vás.

Doporučené články