„Slyšela jsem, že monitorování plodu může vést k císařskému řezu, který by jinak nebyl nutný, a že zhoršuje pr/l běh porodu. Je to pravda?“

Pro někoho, kdo prožil prvních devět měsíců tím, že se pohodlně vznášel v teplé a uklidňující amniotické koupeli, není cesta úzkými prostorami mateřské pánve žádnou veselou vyjížďkou. Vaše dítě bude při každém stahu ždímáno, stlačováno, tlačeno a formováno. Protože jsou při této cestě plné těžkostí určitá rizika, začaly se užívat fetální monitory, které zaznamenávají stav plodu při porodu; zaznamenávají srdeční akci plodu při stazích dělohy. V některých nemocnicích se v jednom období trvale elektronicky monitorovaly všechny porody.

Většina ostatních zařízení monitorovala asi polovinu pacientek, zvláště ty, u kterých bylo vysoké riziko poškození plodu.
Bylo to především u pacientek, jejichž plodová voda byla zbarvena šmolkou, u těch, které dostávaly oxytocin nebo měly epidurální analgezii, a v případech, kdy šlo o těžký porod. Podle výsledků výzkumu můžeme nyní říci, že pro zjištění poruchy při porodech s nízkým rizikem nejsou tyto složité přístroje o nic lepší než Dopplerův přístroj .

Pokud se Dopplerův přístroj užívá k vyšetření srdeční frekvence dítěte v pravidelných intervalech (každých patnáct až třicet minut během porodu a každých pět minut při druhé době porodní), může být stejně účinný (v některých nemocnicích se vzhledem k nízkému počtu ošetřujícího personálu může stát, že se srdce plodu nekontroluje dost často; pokud nejste napojeny na fetální monitor, je nutné, aby se váš partner ujistil, že jsou vyšetření prováděna v doporučených odstupech).

Předpokládá se, že rutinní vyšetření na fetálním monitoru vedlo v některých nemocnicích ke zvýšení počtu císařských řezů, které nebyly nutné (pokud ovšem byly výsledky špatně zhodnoceny nebo nebyly ověřeny dalšími testy). Někde považují monitorování za technologické narušení procesu porodu (které nahradilo osobní kontakt se sestrou neosobním přístrojem). Proto popularita této metody mezi porodníky klesá. I když některé nemocnice a lékaři dosud běžně monitor užívají, pravidelné vyšetření srdeční akce monitorem není podmínkou u porodů s nízkým rizikem.

Pokud je tedy váš porod jen s nízkým rizikem, je pravděpodobné, že nebude nutné trvalé sledování srdce plodu a že monitor nebude součástí vašich porodních zážitků. Jesdiže se však objeví vysoké riziko ohrožení vás nebo dítěte (nebo pokud byl porod vyvolán nebo byla provedena epidurální analgezie), je prakticky jisté, že se v průběhu porodu s monitorem setkáte. V každém případě je dobré seznámit se s různými typy monitorů a s jejich funkcí.

Vnější monitorování.

Při tomto nejužívanějším typu se zevně na břicho připevní dva přístroje. Jedním je ultrazvuková sonda, která zaznamenává srdeční činnost plodu, a druhým je měřidlo udávající změny tlaku a sílu i trvání děložních stahů. Oba přístroje jsou připevněny na monitor, který zobrazuje nebo zaznamenává výsledky měření. Při vnějším monitorování není nutné, aby rodící žena ležela po nekonečné hodiny v posteli, připoutána k přístroji jako pokusný králík. Ve většině případů se monitorování provádí v určitých intervalech, což znamená, že má budoucí matka dostatek svobody pohybu mezi jednodivými vyšetřeními.

Některé nemocnice jsou vybaveny přenosnými monitory, které se připnou na oblečení pacientky a dovolují jí pohybovat se, zatímco jsou údaje o stavu dítěte přenášeny na monitor u postele nebo v pracovně sester.
Ve druhé době porodní (vypuzovací), kdy se objevují prudké a rychlé kontrakce, a je proto obtížné rozeznat, kdy tlačit a kdy ne, může monitor přesně ukázat začátek a konec každé kontrakce. Někdy se v této fázi neužívá monitor vůbec, aby nenarušil soustředění matky. V tomto případě se srdeční činnost plodu vyšetřuje Dopplerovou sondou.

Vnitřní monitorování.

Pokud potřebujeme přesnější údaje například předpokládáme-li nebezpečí ohrožení plodu , můžeme použít vnitřní monitorování. Při tomto způsobu se zavádí elektroda, která přenáší srdeční činnost dítěte, do vlasové části hlavičky. Protože se zavádí hrdlem děložním, je nutné, aby bylo hrdlo diktováno na 1 až 2 cm a aby byl protržený vak blan.

Kontrakce je možné měřit buď měřičem tlaku zevně na břiše matky, nebo cévkou s tekutinou zavedenou do dělohy. Protože vnitřní monitorování nelze připojovat a odpojovat, omezuje pohyblivost matky, ale změna polohy je možná. Někdy se vnitřní monitorování provádí telemetricky, technologií, která využívá k přenosu zjištěných dat radiové vlny. Tato technika, vyvinutá v kosmickém výzkumu, umožňuje sledování těhotné ženy, aniž by byla trvale připojena k přístroji.

Žena se může volně pohybovat, zaujímat pozice, které jsou pro ni nejpříjemnější, může si dojít do koupelny, a může se dokonce i projít. Jako všechny invazivní lékařské postupy (postupy, které vyžadují vstup do těla), má vnitřní monitorování určitá rizika. Je zde malé riziko infekce a v některých případech se u dítěte objeví zarudnutí nebo výjimečně i absces v místě, kde byla elektroda, a někdy může toto místo zůstat trvale holé.

Vzhledem k riziku, i když je velmi malé, a proto, že zavedení elektrody může dítěti způsobit okamžitou bolest a nepříjemné pocity, užívá se vnitřní monitorování jen tehdy, můžeme li od něj očekávat výrazný přinos. U vnitřního i vnějšího monitorování jsou záznamy, které ukazuji normální stav dítěte, vždy velmi přesně. Na druhé straně záznamy, na nichž se objevují poruchystavu, již tak přesné nejsou.Takže pokud monitor hlásí poruchy, může jít o falešný poplach. Falešný poplach, který se ohlašuje hlasitým signálem (a vyvolává zděšení), protože ošetřjící personál nastavil monitor tak, aby hlásil všechny odchylky srdeční činnosti dítěte, je častý. Někdy se objevují proto, že monitor správně nepracuje, jidy zase proto, že vyhodnocení není správné.

Může to působit i náhlé zesílení intenzity a frekvence stahů. Někdy monitor skutečně zaznamená poruchu, kterou je možno snadno upravit. Například se často objevuje porucha srdeční činnosti, která je důsledkem toho, že při určité poloze matky dojde k tlaku na hlavní cévy v pupeční šňůře a tím k poruše průtoku krve. V tomto případě sačí když matka změní polohu, lehne si na levý bok a nález se rychle upraví. Pokud změny způsobil podání oxytocinu, stačí k úpravě snižení dávky nebo úplné vysazení. Někdy k úpravě stačí drobnost: podání kyslíku matce. Zkušený porodník musí zvážit mnoho faktorů, než dojde k závěru, že je dítě skutečně ohroženo. Pokud se trvale objevuje záznám svědčící pro poruchu, je možné zvážit několik kroků.

Hrozí-li plodu akutní nebezpečí může se porodník rozhodnout pro urgentní císařský řez. Pokud je ještě čas, je možné provést další vyšetření. Zaprvé je moné udělat rychlé testy na potvrzení výsledků monitorování: vyšetření plodové vody na přítomnost smolky, pH v krvi plodu z krevního vzorku odebraného z hlevičy nebo změny srdeční činnosti při podráždění zvukem, popřípadě při tlaku či štípnutí do hlavičy. Vzhledem k tmu, že je při těchto vyšetřních nezbytný přímý přístup, je nutné uměle protržení vaku blan, pokud již k němu nedošlo, ať už samovolně nebo uměle.

Je nutné se znovu podívat n anamnézu maky – jak běžnou, tak i gynekologickou. aby se zjistilo, zda abnormální srdeční činnost není způsobena infekcí matky nebo určitým chronickým onemocněním, popřípadě léky , které matka užívá.V některých případech je možno poslat výsledky monitorování ke konzultaci k jinému odborníkovi aby ze zjistil i jiný názor.Pokud se potvrdí ohrožení plodu, je nutné ihned přistoupit k císařskému řezu.

V některých případech může lékař podat léky, kterými se pokusí ještě zlepšit stav plodu v děloze. Je-li tato léčba úspěšná, získá tak čas na přípravu na porod císařským řezem, posílí možnost narození zdravého dítěte a v některých případech může umožnit i porod přirozenou cestou. Nyní byl schválen nový přístroj, který může lékaři zprostředkovat spolehlivější údaje o stavu uvnitř dělohy. Pulzní oxymetr je plochá tenká sonda zavedená hrdlem děložním k tváři dítěte, která měří množství kyslíku v krvi.

Je velmi užitečná v případě, kdy je obtížné interpretovat výsledky sledování srdeční činnosti a kdy tato další informace může napomoci rozhodnutí, zda v porodu pokračovat nebo indikovat císařský řez. Jde o nový typ přístroje a ve většině nemocnic se zatím neužívá, zvláště pro svou mimořádně vysokou cenu.

Doporučené články