Až do tohoto okamžiku byla vaše aktivní účast na narození dítěte jen zanedbatelná. I když jste zatím bezesporu odnesla nejvíce obtíží a nepříjemností, vaše děloha, hrdlo děložní (a dítě) udělaly největší práci. Nyní je ale rozšíření úplné a musíte dítě vydačit porodním kanálem ven. To většinou trvá půl hodiny až hodinu, ale někdy i deset (a méně) minut. Rozhodně by druhá doba porodní neměla trvat déle než 60 minut.

Stahy ve druhé době porodní jsou obvykle pravidelnější než v transitorní fázi. Trvají i nadále šedesát až devadesát vteřin, ale jsou mezi nimi větší přestávky (obvykle dvě až pět minut) a pravděpodobně jsou i méně bolestivé, i když někdy mnohem intenzivnější. Nyní se mezi nimi objevuje jasné, dobře oddělené období klidu, i když může být problematické rozeznat nástup každého stahu.

Co můžete cítit a pozorovat.

Ve druhé době je běžné silné nutkání k tlačení, i když je nepociťují všechny ženy. Můžete pocítit příliv obnovené energie (druhý dech) nebo únavu, silný tlak v konečníku, viditelné kontrakce, při kterých se znatelně vyklenuje děloha, zvýšený krvavý výtok, pocit pálení, šimrání, napínání nebo bodáni v pochvě, když se prořezává hlavička, a pocit kluzké vlhkosti, když se dítě objeví. Citově můžete cítit úlevu, že můžete konečně začít tlačit (i když některé ženy se cítí zmatené, vyděšené nebo ochromené). Můžete být i rozjařené a vzrušené nebo také frustrované a zklamané, pokud stahy trvají déle než hodinu. Při prodloužené druhé době můžete zjistit, že máte menší zájem o spatření dítěte, než o to, aby to už všechno bylo za vámi. Je to přirozená, ale dočasná reakce, která v žádném případě nesnižuje vaši mateřskou lásku.

CO MŮŽETE UDĚLAT

Zaujměte pozici na tlačení (to závisí na zvyklostech nemocnice, na tom, čemu dává přednost váš lékař, na posteli či židli, na které jste, a doufejme i na tom, čemu dáváte přednost vy). Poloha v polosedě nebo v podřepu je často nejlepší, protože využívá pomoc zemské přitažlivosti a umožňuje vám použít více síly při tlačení. Někdy, když tlačení neposunuje dítě dolů porodním kanálem, pomůže změna polohy. Byla-li jste například v poloze pololeže, budete možná chtít změnit polohu na všechny čtyři nebo na bobek.

Dejte do toho všechny síly. Čím účinněji tlačíte a čím více energie tomuto úsilí věnujete, tím rychlejší bude cesta vašeho dítěte porodním kanálem. Ale udržujte své úsilí pod kontrolou a koordinujte svůj rytmus s pokyny vašeho lékaře, sestry nebo duly. Zmatené, neorganizované tlačení plýtvá energií a ničeho nedosáhne. Vyhněte se tlačení horní částí těla, které může po porodu způsobit bolesti v zádech. Místo toho se soustřeďte na bod pod pupkem a představujte si, že odtud tlačíte jako na stolici. Snažte se nezahrnovat do tohoto procesu obličej skroucení tváře při tlačení může skončit černomodrými tvářemi a krví podlitýma očima.

Nenechte si narušit rytmus tlačení studem. Protože rodíte celou oblastí hráze, může být cokoli, co máte v konečníku, vytlačeno také. Pokud se tomu budete chtít vyhnout při tlačení, narušíte postup porodu. Trochu nedobrovolného vyprázdnění (nebo únik moči) zažijí při porodu téměř všechny ženy. Nikdo na sále tomu nevěnuje pozornost, a tak ji tomu nevěnujte ani vy. Sterilní gáza všechny exkrementy ihned odstraní.

Vse, co přichází, dělejte přirozeně. Pokud vás to nutí tlačit, tlačte, nedostanete-li jiné pokyny. Na začátku kontrakce se několikrát hluboce nadechněte. Když dochází k vrcholu, ještě jednou se nadechněte a zadržte dech. Pak tlačte silou, až už nebudete moci dech bez obtíží zadržovat. Můžete také zkusit při tlačení vydechovat. V průběhu jedné kontrakce můžete až pětkrát pocítit nucení tlačit. Každé nucení poslechněte.

Je to lepší než zadržovat dech do nekonečna nebo se snažit tlačit po celý stah. Zadržování dechu po dlouhou dobu vás může vyčerpat a plod zbytečně připravit o kyslík. Několik hlubokých nádechů při slábnutí stahu vám pomůže upravit dechovou rovnováhu. Když se zdá, že nic přirozeně nepřichází a ne každá žena má pocit nucení tlačit , lékař, sestra nebo dula pomůže usměrnit vaše úsilí a obrátit je správným směrem, když se přestáváte soustřeďovat.

Uvolněte při tlačení celé tělo, včetně stehen a hráze. Napětí pracuje proti vašim snahám tlačit.

Přestaňte tlačit, když dostanete pokyn (například má-li se zamezit příliš rychlému porodu hlavičky). Místo toho se hluboce nadechujte nebo vydechujte.

Mezi stahy s pomocí partnera nebo personálu odpočívejte. Pokud jste skutečně vyčerpaná, zvláště když se druhá doba protahuje, může vám lékař navrhnout, abyste po několik stahů netlačila a tak obnovila své síly.

Nenechte se frustrovat tím, že uvidíte temeno hlavičky, které pak hned zase zmizí. Porod je akce dva kroky vpřed a jeden zpátky.

Pamatujte si, že se máte dívat do zrcadla jen tehdy, je-li na co se dívat. Vidět, jak se objevuje hlavička dítěte, předklonit se a dotknout se jí vám dodá sílu k dalšímu tlačení, i když je stále těžší.

PRO PARTNERA: CO MŮŽETE UDĚLAT

I zde se můžete o úkoly podělit s dů-lou, máte-li ji k dispozici.

Pokračujte v podpoře a uklidňování, ale nebuďte dotčeni, když se bude zdát, že vás objekt vaší snahy příliš nevnímá. Její energie je více zapotřebí jinde.

Veďte její tlačení a dýchání podle instrukcí, s nimiž jste se oba dobře obeznámili v předporodních kurzech. Nebo jí předávejte pokyny od sestry či lékaře.

Nemějte pocit méněcennosti, když vidíte odbornou rutinu a zkušenosti zdravotnického týmu, který vás obklopuje. Vaše přítomnost je také důležitá. Když zašeptáte „miluji tě“, může to ve skutečnosti být cennější než cokoliv, co mohou nabídnout oni.

Pomáhejte jí odpočívat mezi kontrakcemi — uklidňujícími slovy, studeným obkladem na čelo, krk a ramena, a pokud je to možné, i masáží zad a protitlakem, abyste snížili bolesti zad.

Pokud je to dovoleno, pokračujte podle potřeby v podávání ledových kostek nebo nápojů na zvlhčení úst.

Podpírejte jí při tlačení záda, pokud je to nutné. Držte ji za ruku, otírejte jí čelo a dělejte cokoliv, co jí zřejmě pomáhá a dělá dobře.

Opakovaně vyzdvihněte pokroky, které již udělala. Když se začíná objevovat hlavička, připomeňte ženě, aby se dívala do zrcadla, aby viděla, čeho už dosáhla. Pokud se nedívá nebo na sále není zrcadlo, popisujte jí vše přesně centimetr po centimetru. Vezměte ji za ruku a dotkněte se společně hlavičky, abyste získali novou inspiraci.

Jeszliže vám nabídnou, abyste zachytil dítě, když se objeví, nebo abyste později přestřihl pupeční šňůru, nebojte se. Obojí je relativně snadné a dostanete přesné instrukce, co dělat, a také vám budou stát za zády zdravotníci. Měl byste vědět, že pupečník nelze přestřihnou snadno, jako kousek šňůrky. Je tužší než si myslíte.

CO MŮŽE UDĚLAT NEMOCNIČNÍ PERSONÁL

Přestěhují vás na porodní sál. Pokud jste na porodním lůžku, odejmou prostě spodní část jako přípravu na porod.

Povzbudí vás a dají vám pokyny, co dělat, podle toho, jak porod postupuje.

Pokračují pravidelně ve vyšetření stavu plodu. Někdy tak, že ho krátce připojí na monitor. V některých případech je v tomto stadiu porodu zapojen monitor, který stále sleduje stahy i stav dítěte. Někdy se však neužívá vůbec. Může se využít Dopplerova sonda ke sledování srdeční činnosti dítěte každých pět minut.

V době, kdy se objevuje hlavička, se připravují na porod. Rozloží sterilní roušky, připraví si nástroje, oblečou si chirurgické pláště a rukavice. Oblast hráze omyjí dezinfekčním roztokem. Porodní sestry většinou užívají jen rukavice a neužívají roušky.

Pokud je to nutné, provedou epiziotomii (nástřih hráze) těsně před položením hlavičky . Nejdříve znecitliví oblast hráze injekcí anestetika. To se provádí na vrcholu stahu, kdy tlak hlavičky přirozeně otupí citlivost této oblasti. Podobně se i nástřih provádí na vrcholu kontrakce, a pokud byla hráz znecitlivěna (nebo pokud máte epidurální analgezii), neučítíte pravděpodobně vůbec nic.

Rozhodnou se, je-li nutné použít k vybavení hlavičky kleště nebo vakuum extraktor.

Jakmile se objeví hlavička, rychle odsají nos a ústa, aby odstranili hlen, a pak pomáhají vybavit ramínka a trup.

Krátce po porodu podvážou a přestřihnou pupeční šňůru (nebo to nabídnou vašemu partnerovi) u novorozence nejspíše položeného na vaše břicho. Někteří lékaři raději vyčkávají, dokud se neporodí placenta nebo dokud pupečník nepřestane tepat. V tomto okamžiku budek- mil ukr možnost si dítě poprvé pohladil.

Zajistí základní péči o dítě. Zhodnoií jeho stav podle Apgar skóre, a to jal nu minutu, pět minut a deset minut po porodu . Rychle dítě otřou a osuší. Pravděpodobně zajistí identifikaci dítěte tím, že mu na kotník nebo zápěstí dají identifikační štítek, který je totožný s číslem matky, Ošetří oči nedráždivou dezinfekční mastí k prevenci infekce. Dítě zváží a zabalí, aby se předešlo prochladnutí. V některých nemocnicích mohou některé postupy vynechat, v jiných je provádějí později, takže je více času, abyste si vytvořili první vazbu s dítětem.

Dají vám a vašemu partnerovi ošetřené a omyté dítě. Pokud se neobjeví nějaký problém, můžete si oba dítě pochovat a pomazlit se s ním. Můžete zkusit kojit, pokud si to přejete (ale nemějte obavy, pokud se dítě hned nechytí ).

Doporučené články