Transitorní, přechodná fáze je nejvíce zatěžující fází porodu. Intenzita stahů se náhle zvýší. Jsou velmi silné v intervalech dvě až tři minuty a trvají až šedesát vteřin. Jejich vrchol je velice intezivní a trvá skoro po celou dobu kontrakce. Některé ženy, zvláště ty, co již rodily, pociťují vrcholů několik. Můžete mít pocit, že stah nikdy zcela neodezní a že se mezi stahy nemůžete úplně uvol nit. Poslední 3 centimetry, při rozšíření hrdla na 10 centimetrů, budou velmi rychlé. V průměru od patnácti mimut do jedné hodiny.

Co můžete cítit.

V transitorní fázi pocítíte silný tlak v dolní části zad nebo v oblasti hráze. Tlak v konečníku s nucením na stolici i bez něj může způsobit, že nedobrovolně zasténáte. Můžete pociťovat horko a potit se nebo můžete mít zimnici a třes, obojí se také může střídat. Zvýší se krvavý výtok z pochvy, protože v děložním hrdle praská stále více krevních kapilár. Můžete mít křeče v nohách a nohy se mohou nekontrolované třást. Můžete mít také pocit na zvracení nebo zvracet.

Můžete mít pocit ospalosti mezi stahy, který vzniká tím, že je mozek ochuzen o kyslík, který se přesunuje do orgánů účastnících se porodu. Některé ženy pociťují stažení krku nebo hrudi. Velmi častý je pocit úplného vyčerpání. Citově se budete cítit zranitelná a zaskočená. Jako kdybyste došla na konec provazu. K tomu se přidává frustrace, že jste dosud nemohla tlačit, můžete se cítit zklamaná, podrážděná, dezorientovaná, neklidná. Můžete mít obtíže se soustředěním a relaxací (bude se vám zdát, že obojí je nemožné). Můžete také cítit vzrušení, že jste se uprostřed stresu dostala na vrchol.

CO MŮŽETE UDĚLAT

Vydržte. Na konci této fáze (a její konec se blíží) se hrdlo děložní plně rozvine a to bude čas, kdy začnete dítě vytlačovat.

Místo abyste myslela na to, jaká práce vás čeká, myslete na to, jak daleko jste se už dostala.

Pokud máte pocit, že musíte tlačit, dýchejte nebo vydechujte zhluboka, nedostanete-li jiný pokyn. Tlačení, pokud není hrdlo plně rozvinuté, může způsobit otok a zpomalit porod.

Pokud nechcete, aby se vás někdo dotýkal, a ruce vašeho partnera, které vás dříve uklidňovaly, vás nyní rozčilují, neváhejte mu to říci.

Pokud se vám zdá užitečné používat dýchací techniky, které jste se naučila v kurzu a které jsou vhodné pro tuto fázi, použijte je (nebo se zeptejte sestry a ta vám poradí).

Zkuste se mezi stahy uvolnit (pokud to je v lidských možnostech) pomocí pomalého, rytmického dýchání.

PRO PARTNERA: CO MŮŽETE DĚLAT VY

I zde se může dula, pokud je přítomna, podělit o úkoly s vámi.

Dávejte partnerce jasné a přímé pokyny, neplýtvejte slovy. V této chvíli ji mohou banální řeči obtěžovat. Když odmítne vaše snahy jí pomoci a uklidnit ji, neberte to osobně. Dejte jí tolik prostoru, kolik chce a potřebuje, ale buďte u ní, protože může změnit názor. Nabídněte jí svou podporu a chvalte
ji, pokud nechce, abyste byl zticha. V těchto případech může pohled nebo dotek vyjádřit více než slova.

Dotýkejte se jí jen tehdy, když to shledává uklidňujícím. Masáž břicha teď může být nepříjemná, ale protitlak aplikovaný na kříž může přinést úlevu při bolesti zad.

Dýchejte s ní při každé kontrakci, pokud se zdá, že jí to pomáhá.

Připomínejte jí, že má vnímat vždy jen jeden stah. Znovu si uvědomte, že může potřebovat, abyste jí řekl, kdy stah končí a kdy začíná.

Pomozte jí odpočívat mezi kontrakcemi. Lehce se dotkněte jejího břicha, aby viděla, kdy kontrakce skončila. Připomínejte jí, že má mezi stahy dýchat pomalu a rytmicky.

Pokud se zdá, že se stahy přibližují, nebo pokud má pocit, že musí tlačit, a nebyla vyšetřena, řekněte to lékaři nebo sestře. Je možné, že se hrdlo úplně rozšířilo.

Nabízejte jí ledové kostky nebo doušek vody či šťávy, pokud je to dovoleno. Často jí otírejte čelo vlhkým chladným ručníkem.

Stále myslete na děťátko. Pro vás oba to bylo dlouhé tažení. Už to nebude dlouho trvat. Brzy začne tlačit a přijde dlouho očekávaný okamžik.

CO MŮŽE UDĚLAT NEMOCNIČNÍ PERSONÁL

Dále zajišťovat pohodlí a podporu.

Dále sledovat váš stav a stav plodu.

Dále sledovat dobu a trvání kontrakcí a stav děložního hrdla a jeho rozšiřování.

Připravovat vše na narození dítěte, eventuelně vás přesunout na porodní sál.

Doporučené články