„Můj lékař mi chce uměle vyvolat porod. Jsem rozčilená, protože jsem chtěla přirozený porod.“

Je celá řada situací, kdy je ze zdravotního hlediska rozumné, nebo dokonce nezbytné, aby se dítě narodilo dříve, než se matka příroda zdá připravena a schopna tak učinit. V některých případech je nejvhodnější císařský řez. V jiných případech, kdy dítě není bezprostředně ohroženo a máme za to, že matka i dítě jsou schopny snést porod, a kdy je rovněž lékař přesvědčen, že je porod přirozenou cestou možný, je vyvolání porodu metodou první volby. Například:

  1. Pro neprospívání plodu z důvodu nedostatečné výživy, při přenášení (když je plod v děloze déle než deset až čtrnáct dnů po předpokládaném termínu porodu), při nedostatku plodové vody nebo z jakékoli jiné příčiny, pokud je plod dostatečně zralý, aby prospíval mimo dělohu.
  2. Pokud vyšetření ukazují, že placenta již neplní ideálně svou funkci a děloha již pro plod není vhodným prostředím.
  3. Došlo-li k protržení vaku blan v termínu porodu a porod do dvaceti čtyř hodin nezačal (mnozí lékaři však vyvolávají porod dříve).
  4. Došlo-li k infekci plodové vody.
  5. Pokud již těhotenství trvá déle než dva týdny po předpokládaném termínu a termín je vypočítán správně.Má-li matka cukrovku a stav placenty se předčasně zhoršuje nebo máme-li obavy, že dítě bude příliš velké, takže by byl porod velmi těžký, pokud by proběhl až v termínu.
  6. Jestliže má matka preeklampsii (toxémii), kterou nelze zklidnit podáním léků ani pobytem na lůžku, a porod je nutný z důvodů zdraví matky nebo dítěte.
  7. Máli matka chronické nebo akutní onemocnění, jako vysoký krevní tlak nebo onemocnění ledvin, které by ohrozilo zdraví její nebo dítěte, pokud by těhotenství pokračovalo.
  8. Je-li plod ohrožen Rh inkompatibi-litou a je nutný časný porod.

Dále může být vyvolání porodu plánováno u ženy, která by mohla mít potíže dostat se včas do nemocnice buď proto, že žije daleko, nebo proto, že byl minulý porod překotný.Prvním a nejdůležitějším krokem k úspěšnému vyvolání porodu je zralost děložního hrdla jeho změknutí a připravenost k porodu.

Dozrání hrdla obvykle dosáhneme podáním přípravku, jako je například prostaglandin E-2 ve formě vaginálního želé nebo vaginální globule. Při tomto nebolestivém zásahu je gel stříkačkou aplikován do pochvy, do blízkosti hrdla děložního. Po několika hodinách účinkování gelu ženu vyšetříme, abychom zjistili, zda hrdlo změklo a začíná se rozšiřovat.

Pokud ne, podáme druhou dávku prostaglandinového gelu. Většina žen na gel velmi dobře reaguje. V mnoha případech stačí podání gelu. Někteří lékaři užívají k přípravě hrdla děložního mechanické prostředky, například cévku s nafukovacím balónkem, sadu stále silnějších dilatačních sond, nebo dokonce rostliny (laminaria japonicum), které po zavedení do hrdla děložního bobtnají a tím hrdlo rozšiřují k vyvolání stahu a zahájení pntodii Pokud je hrdlo dostatečně zralé a porod nezačal, pokračuje vyvolávání.

Dalším krokem, který dělá mnoho lékařů, je protržení vaku blan s plodovou vodou, které obklopují plod . Někteří lékaři odlučují vak blan od děložního hrdla. Při odlučování můií někdy dojít k protržení vaku blan a pro ženu to může být bolestivé.
Jestliže je již děložní hrdlo zralé, používá se k vyvolání porodu častěji oxytocin (pokud již nezačaly stahy).

Oxytocin je hormon, který se po celou dobu těhotenství přirozeně tvoří v podvěsku mozkovém matky. Jak těhotenství pokračuje, je děloha na tento hormon stále citlivější. Jakmile je děložní hrdlo dozrálé, může oxytocin vyvolat porod tak, že prakticky odpovídá přirozenému procesu. Nové studie ukazují, že podání oxytocinu zároveň s prostaglandiny (vyvolání porodu a dozrávání hrdla jdou pak ruku v ruce) celkově zkrátí dobu porodu. Většina lékařů však vyčkává s podáním oxytocinu do dozrání hrdla.

Oxytocin se obvykle podává v nitrožilní infuzi. Je to bezpečný a jednoduchý způsob, kterým se dá přesně stanovit množství léku podávaného matce. Většinou se začíná pomalu s velmi malou dávkou oxytocinu a pečlivě se sleduje reakce dělohy a plodu (při vyvolávání porodu musí být po celou dobu přítomen lékař nebo sestra). Množství léku v infuzi se postupně zvyšuje až do dosažení účinných stahů.

Pokud se ukáže, že je děloha na tento lék velmi cidivá a že kontrakce jsou buď příliš silné, nebo trvají příliš dlouho, je možné inřuzi zpomalit, nebo zcela zrušit. Stahy se obvykle objeví za třicet minut po podání oxytocinu. Většinou jsou od začátku pravidelnější a častější než při přirozeném porodu. Pokud se stahy neobjeví po šesti až osmi hodinách oxytocinové infuze, bývá podávání ukončeno ve prospěch jiného postupu, obvykle císařského řezu. Jakmile se stahy ustálí a postupují spontánně, podání oxytocinu se rovněž ukončí.

Pomocí Bishopova skóre lze někdy již předem stanovit, bude-li vyvolání porodu úspěšné nebo nikoli. Výzkumem se také zjistilo, že u žen, které mají v termínu pozitivní testy na fetální fibronectin , je vyvolání porodu většinou úspěšné.
Vyvolání porodu je nevhodné, je-li nutný okamžitý porod, jsou-li pochybnosti o tom, že dítě projde pánví, nebo pokud se pokoušíme o přirozený porod po předchozím císařském řezu .

O vyvolání porodu se také nepokoušíme, je-li placenta blízko děložního vchodu nebo jej překrývá (vcestná placenta), je-li vyhřezlá pupeční šňůra, pokud je plod v příčné poloze a při herpesu v oblasti zevních rodidel. Všeobecně také tehdy, pokud předcházelo více než šest porodů nebo má žena vertikální jizvu na děloze po předchozím císařském řezu. V těchto případech hrozí nebezpečí prasknutí dělohy při silných kontrakcích.

Mnozí lékaři také nepřistoupí k vyvolání porodu v případě, že jde o mnohočetné těhotenství nebo je dítě v poloze koncem pánevním. Většina porodníků doporučuje, aby byl při vyvolávaném porodu vždy připraven lékař, který by v případě potřeby provedl císařský řez.
Některým ženám je nepříjemný náhlý nástup silných stahů, který se někdy při vyvolávání objevuje. Jiné se dokonce cítí ošizeny umělým zkrácením svých porod­ních zážitků, ale většina žen přijímá tento rychlý postup porodu s ulehčením.

S partnerem po boku procházejí vyvolaným porodem přirozeně a využijí všechny dýchací a jiné techniky, které se naučily v porodních kurzech. Porod je tak skutečným porodem, bez ohledu na to, jak začal.

Doporučené články