„Bojím se, že pokud se mi spontánně neprotrhne vak blan, bude muset lékař blány protrhnout uměle. Bude to bolet?“

Při umělém protržení vaku blan většina žen nic necítí, zvláště pokud už začaly rodit (mají mnohem výraznější bolesti, se kterými se musí vyrovnat). Některé ženy pociťují malé obtíže, ale ty jsou spíše působeny zavedením háku do vagíny (nástroj k provedení zákroku) než vlastním zákrokem.

Nejpravděpodobněji ucítíte výtok plodové vody, brzy (doufejme) následovaný silnějšími a rychlejšími stahy, které přimějí vaše dítě k pohybu (umělé protržení vaku blan se také provádí k usnadnění dalších postupů, například při vnitřním monitorování plodu nebo před klešťovým porodem).Mnoho lékařů čeká s protržením vaku blan až do rozšíření hrdla děložního na 5 cm, někteří však k němu přistupují již při šířce 3 až 4 cm, když se porod rozvíjí příliš pomalu.

Protrženi vaku blan musí být provedeno nejpozději v době, kdy zcela zanikla branka, jinak by mohlo dojít k předčasnému odloučení placenty. Někdy zůstanou blány neporušené v průběhu celého porodu a dítě se narodí i s vakem blan (lékař nebo porodní asistentka pak musí po porodu vak protrhnout, aby se dítě mohlo nadechnout). Ale i to je v pořádku.

Doporučené články