Vaše první návštěva u lékaře bude pravděpodobně nejdelší ze všech návštěv během těhotenství a určitě také nejkomplexnější.

Nejen že vám lékař odebere vzorky krve na různé testy a provede řadu vyšetření včetně několika, kte­rá budou provedena pouze při této první návštěvě, ale musí získat řadu důležitých údajů a sepsat vaši podrobnou anamnézu.

Kromě toho stráví mnoho času odpovídáním na vaše otázky, které na něj určitě budete mít, i tím, že se bude sám vyptávat vás. Také dostanete spoustu dobrých rad, například na to, co máte nebo nemáte jíst, jaké potravinové doplňky – vitamíny, minerály apod. můžete užívat, jestli můžete či nesmíte dělat určité cviky atd. Takže si předem připravte otázky a obavy, které se vám jíž vynořily a také zápisník a tužku, abyste si mohla dělat poznámky.

Postup vyšetření je u různých lékařů různý, většinou toto vyšetření zahrnuje:

Potvrzení vašeho těhotenství.

Lékař bude chtít především zjistit příznaky :éhotenství, které pociťujete, datum vaší poslední normální menstruace, aby mohl stanovit očekávané datum porodu nebo skutečné datum, kdy by se mělo dítě narodit, bude chtít vyšetřit známky na děloze a děložním hrdle a zjistit přibliž­nou dobu trvání těhotenství. Pravděpo­dobně vám naordinuje močový a krevní test na těhotenství.

Kompletní anamnézu.

Aby vám lékař mohl věnovat tu nejlepší péči, bude o vás chtít vědět spoustu věcí. Zji­stěte si zprávy o svém zdravotním stavu od své rodiny nebo zavolejte svého ob­vodního lékaře, abyste si osvěžila paměť: jde především o vaši osobní anamnézu, tj. probíhající chronické choroby, před­cházející závažnější onemocnění nebo provedené chirurgické zákroky, o výskyt alergie včetně alergií na léky, potravi­nové doplňky (vitaminy, minerály) nebo léky volně prodejné ČÍ předepsané, které jste dosud užívala nebo které užíváte v poslední době. Dále jde o rodinnou anamnézu, tj. případné dědičné choroby v rodině vaší i manželově, o chronické choroby blízkých příbuzných, o vrozené vývojové vady v rodině, sklon k potra­tům apod. Dále je třeba znát vaše osobní gynekologické předchorobí, např. věk pri první menstruaci, obvyklou délku menstruačního cyklu, trvání a pravidel­nost menstruačního krvácení, popřípadě vaši osobní porodní anamnézu, jako dří­vější porody, spontánní potraty, stejně jako délku předchozích těhotenství, trvání porodních bolestí a průběh po­rodu. Lékař se vás bude ptát i na sociál­ní poměry, například na věk vašeho manžela a jeho povolání a na vás obvy­klý způsob života – co jíte, cvičíte-ii nebo provozujete některý sport, jak a co pijete, jestli kouříte nebo berete rekreačně drogy, a na řadu dalších věcí z vašeho osobního života, které by mohly ovlivnit těhotenství, např. půjde o informace o otci dítěte, o jeho etnic­kém původu apod.

Kompletní tělesné vyšetření.

Při něm se zjišťuje váš celkový zdravotní stav: vyšetřuje se srdce, plíce, prsa, břicho. Naměřená hodnota krevního daku pak slouží ke srovnání při dalších návštěvách. Zaznamenává se váha před těhotenstvím a váha současná, lékař vám prohlédne ruce a nohy, aby zjistil případné křečové žíly a edémy (otoky z nadbytku tekutiny v fikáních). To slouží jako výchozí hodnota ke srovnávání při následujících kontro­lách. Lékař vám vyšetří zevní pohlavní ústrojí a pomocí zrcadel Í stav pochvy a děložního hrdla, popřípadě provede výtěr. Oběma rukama vyšetřuje gyneko­log pánevní orgány (jedna ruka je v pochvě, druhá na břišní stěně), někdy je nutné i vyšetření konečníkem. Lékař také musí změřit rozměry a tvar vaší pánve, kterou bude děťátko při porodu přicházet na svět.

Základní testy.

Některé testy se běžně provádějí u každé těhotné ženy, jiné jsou nutné jen v některých krajích nebo je provádějí jen určití odborníci. Některá vyšetření se provádějí pouze za určitých varovných okolností. Mezi nejběžnější předporodní testy patří:

– krevní testy určující krevní skupinu a Rh faktor, hladinu lidského choriongonadotropního hor­monu (hCG) a testy k vyloučení chudokrevnosti.

– vyšetření krve na toxoplazmózu; v některých státech se zjišťují i pro­tilátky proti zarděnkám, ale pro vyso­kou proočkovanost to u nás není zapotřebí

– testy k odhalení závažných infekcí, jako je syfilis, hepatitis (žloutenka) B a dnes i HIV – u nás však pouze se souhlasem pacientky; vyšetření na chlamydie se někdy provádí ve II. tri-mestru

– genetické testy na cystickou fibrózu, srpkovitou anémii, Tay-Sachsovu chorobu nebo jiné genetické poru­chy, pokud to je vhodné

– výtěry ke zjištění rakoviny děložního hrdla

– vyšetření hladiny cukru v krvi (glyké-mie) ke zjištění možného sklonu k cuk­rovce u žen s pozitivní rodinnou ana­mnézou cukrovky a u těch, které mají vysoký krevní dak nebo již měly nad­měrné velké dítě nebo dítě s vrozenou vadou, či u těch, které příliš přibyly na váze během předchozího těhotenství (u všech žen se provádí test na mož­nost těhotenské cukrovky asi v období 28 týdnů těhotenství).

Vhodná doba k pohovoru.

nyní je čas vytáhnout vlastní seznam otázek a obav.

Doporučené články