„Ještě jsem necítila pohyby, je něco v nepořádku? Nebo jsem ještě nepo­znala kopání?“

Pohyby plodu mohou být v těhoten­ství největším zdrojem potěšení. Toto malé kopání a chvění vás přesvěd­čuje o tom, že ve vás roste nový život, bezpečněji než pozitivní test na těho­tenství, rostoucí bříško nebo dokonce zvuk srdečních ozev plodu.

Jen malé procento budoucích ma­minek, zvláště prvorodiček, cítí první kopnutí již ve čtvrtém měsíci. Ačkoli plod začíná dělat spontánní pohyby již v sedmém týdnu, tyto pohyby prová děné drobounkýma ručičkama a nožič-kama maminka pocítí až mnohem a mnohem později. K prvnímu oka­mžitému projevu života – pohybu  může dojít mezi čtrnáctým a dvacátým šestým týdnem, ale v průměru spíše mezi osmnáctým a dvacátým druhým týdnem.

Od tohoto průměru jsou však četné odchylky. Žena, která už dítě měla, pravděpodobně pozná pohyby dříve (protože ví, jak vypadají a co má očekávat, a její děložní svalstvo je volnější, což způsobí, že snadněji pocítí pohyby) než žena očekávající první dítě. Velmi štíhlá žena může slabé pohyby pocítit velmi brzy, zatímco žena s nadváhou nemusí pociťovat pohyby dříve, než zač­nou být opravdu velmi důrazné.

Někdy, zvláště při chybném vypočí­tání data porodu, žena očekávané pohyby plodu nepociťuje. Jindy skutečně pohyby pociťuje, ale nerozezná je. Časné pohyby bývají nejednou zaměňovány s plynatostí nebo obyčejnými pocity přelévání teku­tin v zažívacím ústrojí.

Nikdo nedokáže ženě při prvním těhotenství přesně říci, jaké pocity má vlastně očekávat. Sto těhotných žen může tyto pocity popsat stem různých způsobů. Pravděpodobně nejobvyklejší popis prv­ních pohybů bývá „chvění“ v břiše, nebo „motýli v žaludku“, ale časné pohyby plodu bývají také popisovány jako „drobné údery a šťouchání“, „škubnutí“, „kručení v břiše“, „praskání bublin“, „zakroucení“, „jako když vás to obrátí vzhůru nohama při jízdě v zábavním parku“.

Ačkoli není nijak neobvyklé neuvě­domovat si pohyby do dvacátého týdne i později, může vám váš lékař naordino­vat vyšetření ultrazvukem ke zjištění stavu dítěte, pokud jste dosud nic nepocítila a pokud vyšetřující lékař nebyl schopen vyvolat odpověď plodu na zmáčknutí stěny břišní do dvacátého druhého týdne. Jsou-li ovšem srdeční ozvy dostatečně silné a všechno ostatní se zdá pokračovat normálně, může váš lékař odložit vyšet­ření na ještě pozdější dobu.

Doporučené články