„Nedávno byla moje přítelkyně v nemocnici kvůli preeklampsii. Jak poznám, zeji nemám?“ T ěhotenská toxémie, známější jako preeklampsie, eklampsie nebo těhotenská hypertenze, není bohudík příliš častá. I ve své nejmírnější podobě se vyskytuje pouze v pěti až deseti proceň těch těhotenství a z toho se polovina těchto případů vyskytuje u žen, kieié mají vysoký krevní tlak již v době otí hotnění.

Častěji se objevuje během piv ního těhotenství – po dvacátém týdnu, Může zde být i genetická složka. Pokud měla preeklampsii vaše matka, když byla těhotná s vámi, nebo matJca vašeho man želá, když byla těhotná s ním, je o něco pravděpodobnější, že se tento stav vyvine i u vás. Svou roli zde hraje i strava. Výzkumy prokázaly, že ženy s preeklampsii mívají často nedostatek vitaminu E a C (jeden z dalších důvodů, proč v těhotenství správně jíst). U žen, které mají pravidelnou prenatální péči, bývá preeklampsie diagnosti kována i léčena včas a předchází se tak zbytečným komplikacím.

Ačkoli se pravidelné návštěvy v poradně při zdravém těhotenství někdy zdají ztrátou času, mohou být při takových návštěvách zachyceny nejčasnější známky preeklampsie. K časným příznakům preeklampsie patří náhlý přírůstek na váze, který zřetelně nesouvisí s příjmem potravy, velké otoky rukou a obličeje, nevysvěditelné bolesti hlavy, bolesti nebo svěděni v jícnu a žaludku nebo poruchy zraku. Máte-li některé z těchto příznaků, zavolejte svého lékaře. Jinak není za předpokladu, že jste v pravidelné lékařské péči, důvod mít z preeklampsie strach.

Doporučené články