U nás má každá nastávající matka v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na mateřskou dovole- nou po dobu 28 týdnu. Pokud porodila dvě nebo více dětí nebo jde o ženu osamělou, prodlužuje se jí mateřská dovolená na dobu 37 týdnů. Zákoník práce §158 stanoví, že žena zpravidla nastupuje mateřskou dovolenou od počátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené § 157, tj. 28 týdnů.

Mnoho žen úspěšně spojuje zaměstnání s těhotenstvím po celých devět měsíců, aniž by musely dělat kompromisy mezi pocitem pohody a zaměstnáním. Některá zaměstnání však těhotným ženám vyhovují zřetelně lépe než jiná. A pravděpodobnost práce až do porodu bude do značné míry souviset s typem práce, kterou děláte. Pokud pracujete u psacího stolu, můžete si cestu do porodnice naplánovat přímo z kanceláře bez jakéhokoli nebezpečí pro své dítě. Sedavé zaměstnání, které není nijak zvlášť stresující, může pro vás oba skutečně znamenat menší napětí než zůstat doma s vysavačem a mopem a pokoušet se dokonale uklidit hnízdečko pro nového člena rodiny.

A udělat si denně malou půlhodinovou nebo hodinovou procházku do práce nebo z práce rozhodně neškodí, ale naopak může velice prospět (za předpokladu, že při chůzi netáhnete těžký náklad). Zaměstnání, které je namáhavé, příliš stresující nebo se při něm musí dlouho stát, může být ovšem něco zcela jiného a jeho vhodnost je při nejmenším sporná. Studie provedená u těhotných lékařek procházejících tvrdým rezidentským výcvikovým programem zjistila, že přestože byly tyto ženy na nohou 65 hodin týdně, nezdály se mít více těhotenských komplikací než ženy, které pracovaly mnohem méně a obvykle i v méně stre- sujícím zaměstnání. Jiné studie ovšem ukazují, že trvalá vyčerpávající nebo stresová aktivita či dlouhé periody stání po 28. týdnu – zvláště má-li budoucí maminka doma další děti, o které se musí starat -, může zvyšovat riziko některých komplikací, včetně předčasných porodních bolestí a vysokého krevního daku u matky a nízké porodní váhy u dítěte.

Měly by matky, které pokračují ve svém zaměstnání – prodavačky, manažerky, policejní důstojnice, lékařky, sestry atd. – pracovat po 28. týdnu? Je jasné, že bude potřeba více studií, než bude možné na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Americká lékařská společnost doporučuje, aby ženy pracující v zaměstnání, při němž musí být denně více než čtyři hodiny nepřetržitě na nohou, odešly na dovolenou (nebo přešly na sedavou práci) ve 24. týdnu, a aby ty, které musí stát nejméně třicet minut každou hodinu, odešly ve 32. týdnu. Mnozí odborníci však pokládají toto doporučení za příliš přísné a nepraktické a dovolují ženám, jejichž těhotenství probíhá normálně a které se cítí zdravé, pracovat déle. Zůstat v zaměstnání po celou dobu až do termínu porodu nemusí však být příliš dobrý nápad, ani ne tak kvůli teoretickému riziku pro plod, jako kvůli skutečnému riziku, že se zhorší těhotenské obtíže, jako jsou bolesti hlavy, křečové žíly a hemoroidy.

Je rozhodně správné přerušit včas práci ve směnných provozech (které mohou porušit chuť k jídlu a spánek a zhoršovat únavu) a v takových povoláních, která pravděpodobně vyvolávají některé těhotenské problémy, například bolesti hlavy, bolesti v zádech nebo únavu. Podobně není dobré setrvávat v zaměstnáních se zvýšeným rizikem pádu nebo jiných nehod, které vedou častěji k úrazu. Někteří odborníci doporučují, aby po 20. týdnu nezůstávala žena v zaměstnání, které vyžaduje tahání a tlačení těžkých předmětů, chůzi po schodech, lezení po sloupech a žebřících nebo práci v předklonu, zvláště je-li tento způsob práce intenzivní; pokud příliš intenzivní není, pak aby žena nepracovala déle než do 28. týdne.

Zdvíhání břemen vážících 10-12 kg a méně obvykle nebývá problém, stejně jako občasné zdvíhání předmětů do váhy 25 kg (což může uklidnit maminky, které mají doma větší batolata nebo děti předškolního věku). Ovšem ženy, jejichž zaměstnání vyžaduje opakované zdvíhání břemen 25 kg těžkých, by měly tuto práci ukončit ve 20. týdnu a ty, které opakovaně zdvíhají břemena od 12 do 25 kg, ve 34. týdnu. V zaměstnání, které vyžaduje pouze občasné zdvíhání břemen těžších než 25 kg, by měly ženy končit ve 30. týdnu. Lékař vám může vystavit doporučení k přeřazení na jiný typ práce podle zákoníku práce (podmínky práce pro těhotné ženy a ženy s malými dětmi). Zaměstnavatel musí toto doporučení respektovat. Uvědomte si také, že bez ohledu na to, jak dlouho budete pracovat, existují způsoby, jak snížit během těhotenství fyzický stres v zaměstn.

Doporučené články