V některé společnosti jsou možnosti výběru předporodního kurzu omezené a tím také relativně velmi jednoduché. Jindy je však nabídka tak velká, až je matoucí. U nás existují především kurzy pořádané prenatálními poradnami spojené s možností fyzické přípravy k porodu a zlepšení celkové kondice v rámci hodin těhotenské gymnastiky.

Někdy jsou doplněny i plaváním a probíhají v rámci jednotlivých vyšetření. Jejich hlavním účelem je zbavit budoucí maminku obav z porodu, zlepšit její kondici a připravit ji na dobrou spolupráci. Někdy se podaří i zvýšit práh vnímavosti porodních bolestí. Pro nastávající tatínky, kteří se chtějí zúčastnit porodu, dnes většinou probíhají kurzy v porodnických ústavech pod vedením zkušených porodnických asistentek. I když je to malý výběr, je přece lepší než nic. Pokud máte možnost většího výběru, může vám při něm pomoci, uvážíte-li následující skutečnosti:

Kdo tyto kurzy sponzoruje?

Kurz, který vám doporučí váš lékař nebo který probíhá pod jeho patronátem, bývá většinou nejlepší. Výhodný bývá také kurz, který provádí porodnice, kde budete rodit. Pokud se názory na porodní bolesti a porod v kurzu, který návštěvu jeti-, při liš liší od názorů lékaře nebo personálu, který bude přítomen u vašeho porodu, budete možná zmatena rozpory a spory v názorech. Pokud už vzniknou názorové rozpory, dbejte na to, abyste si je se svým lékařem vyjasnila ještě před očekávaným datem porodu.

Kolík je účastníků kurzu?

Nejlepší je kurz s malým počtem účastníků. Ideální je tak pět až šest dvojic; více než dvanáct je příliš mnoho (protože jsou u nás kurzy pro matky a otce převážně oddělené, je nejvhodnější počet asi deset účastnic). V malé skupině může vyučující věnovat více času a individuální pozornosti jednotlivým účastníkům a účastnicím, což je zvláště důležité při procvičování dýchacích a relaxačních technik. Kromě toho se také v malých skupinách vyvíjí větší pocit sounáležitosti.

Jaký bude průběh kurzu.

Zeptejte se na dobu trvání a průběh kurzu, a pokud je to možné, poslechněte si jednu přednášku. V dobrém kurzu bude určitě široká diskuse o císařském řezu (v ČR se v současné době pohybuje počet porodů císařským řezem kolem 13 procent), dále o používání léků před i po porodu, protože lze očekávat, že je některá z posluchaček bude potřebovat nebo vyžadovat. Kurz se také bude zabývat nejen technickými, ale i psychickými a emočními aspekty porodu

Jakým způsobem instruktor přednáší.

Je přístupný různým názorům a dostatečně flexibilní – nebo úzkoprsý a dogmatický? Jsou vyhlídky předkládané posluchačům reálné nebo nedosažitelné? (pokud vás například budou ujišťovat, že budou vaše porodní bolesti, projdete-li kurzem, mnohem kratší nebo nebudou nutné žádné zásahy ze strany lékaře, dejte si pozor). Často je zcela nemožné zjistit, jaký má vyučující názor na porod, dokud nevyslechncte přednášku. Vyslechnout přednášku nebo si s vyučujícím popovídat, než podepíšete přihlášku, vám pomůže si představit, co můžete očekávat.

Jaký je průměrný počet „absolventek“ kurzu, které nepotřebovaly během bolestí žádnou medikaci?

Tato informace vám může pomoci, ale také může být zavádějící. Je nízký počet nekomplikovaných porodů a porodů bez podávání určitých léků skutečně důkazem, že byly posluchačky tak dobře poučeny o různých přirozených strategiích zmírňujících bolesti, že léky téměř potřebovaly? Nebo byly spíše natolik přesvědčeny, že požádat o lék znamená jejich vlastní selhání, že raději stoicky vydržely i kruté bolesti? Pravděpodobně nejlepší způsob, jak to zjistit, je promluvit si s některou absolventkou podobného kurzu.

Jaký je způsob vyučování ?

Promítají se filmové záznamy skutečného porodu? Dozvíte se něco o matkách, které právě porodily, a také o novopečených otcích? Diskutuje se v kurzu nebo jsou to pouze suché přednášky? Bude tam dostatek příležitosti k otázkám budoucích rodičů? Je věnováno dost času procvičení různých technik, o kterých se hovořilo?

Doporučené články