Jaké výhody bude mít pro dvojici čekající rodinu návštěva předporodního kurzu, záleží na jeho kvalitě, na instruktorech a na vlastním vztahu dvojice ke kurzu. Vcelku se tyto formy „školení“ osvědčují, některým ovšem více a jiným méně… Některým dvojicím prospívá získávání zkušeností ve skupině, jiné se ve skupině necítí dobře a jen nerady sdílejí své pocity s ostatními. Některé dvojice mohou vítat návody a nácvik relaxačních a dýchacích technik, zatímco jiní účastníci pokládají opakování takových cvičení za nucené a trapné, mají za to, že spíše vyvolává napětí, než aby je zmírňovalo.

I když mnozí nakonec při zvládání porodních bolestí shledají tento nácvik užitečným, jiné dvojice mohou skončit, aniž by jej vůbec použily. Pro všechny dvojice však existuje reálná možnost v dobrém předporod-ním kurzu něco získat – a určitě nikdo nic neztratí tím, že se kurzu účastní.

Mezi klady kurzu patří: příležitost sejít se s jinými dvojicemi očekávajícími rodinu; podělit se o své zkušenosti s těhotenstvím a vypovědět si vše o svých strastech, starostech a bolestech; je to také příležitost spřátelit se s jinými rodinami s malými dětmi pro příští dobu; mnohé kurzy pořádají „sešlost“ vždy, když některá z žen porodí

zvýší se účast budoucích těhotenství, což je zvláště důležité, nemohou-li absolvovat předporodní prohlídky; kurzy je důvěrněji seznámí s postupem porodních bolestí a porodu, takže mohou být výkonnějšími průvodci; umožní jim sejít se s jinými otci čekajícími rodinu; v některých kurzech je zařazena schůzka pouze pro otce, při které mají příležitost vyjádřit a získat úlevu od úzkostí, se kterými váhají zatěžovat své partnerky

týdenní příležitost klást otázky v mezidobí mezi návštěvami u lékaře nebo klást takové otázky, které lékaři nechcete pokládat

příležitost důkladně pochopit instrukce o správném dýchání, relaxaci a o tom, jak být správným průvodcem při porodu; někdy se otcové seznámí s alternativními technikami vedoucími ke zmírnění bolestí a získají řadu dalších zajímavých vědomostí; zvládnutí těchto technik může pomoci snížit vnímání bolestí a ideálně zvýšit vaši schopnost je zvládnout během první i druhé porodní doby (porodních bolestí a vlastního porodu dítěte); to se pak může pozitivně projevit ve snížené potřebě léků

příležitost vytvořit si důvěru ve vlastní schopnost vyrovnat se s náročnými požadavky porodu tím, že si rozšíříte vědomosti a rozptýlíte svůj strach z neznámého; pocit větší síly pak vyvolá i pocit, že všechno rozhodne zvládnete

možnost zmírnit a snížit stres z porodních bolestí díky všemu, což již bylo řečeno; dvojice, které prošly předporodní přípravou, ve většině případů pokládají své zkušenosti s porodem za daleko uspokojivější než dvojice, které touto přípravou nikdy neprošly

možná i o něco kratší porodní bolesti – podle studií bývá průměrná doba porodních bolestí u žen, které prošly předporodními kurzy, o něco kratší než u žen, které touto přípravou neprošly; je to nejspíše proto, že jim nácvik a příprava umožní lépe spolu­pracovat při kontrakcích (nezaručuje to krátkou dobu porodních bolestí, pouze nabízí možnost jejich zkrácení).

Doporučené články