Ještě v polovině dvacátého století znamenala příprava na porod to, že byl vymalován dětský pokoj, připravena výbavička a u dveří stál kufřík s hezkými nočními košilemi do nemocnice. S radostí byl očekáván a plánován příchod dítěte, ne porod sám o sobě. Zpočátku věděly ženy ještě málo o tom, co je čeká při kontrakcích v první době porodní a při vlastním porodu dítěte. A zatímco byly matky během porodu pravděpodobně v bezvědomí a otcové v čekárně s úzkostí listovali časopisy, jejich nevědomost měla jen malý význam.

Nyní, když se celková anestezie ponechává jen pro mimořádný císařský řez, když jsou čekárny určeny nervózním babičkám a dědečkům a maminka s tatínkem mohou být během porodu spolu, není taková nevědomost ani moudrá, ani přijatelná. Příprava na porod se stala přípravou na kontrakce první doby porodní a vlastní porod dítěte ve druhé době, stejně jako přípravou na příchod nového dítěte. Dvojice očekávající dítě hltají stohy knih a časopisů, hledají na internetu a sledují videozáznamy… Plně se spoluúčastní prenatálních návštěv u lékaře, kde hledají odpovědi na své otázky a uklidnění všech svých obav. A stále častěji navštěvují různé kurzy pro těhotné.

O čem vlastně takové kurzy jsou a proč se rozmnožují rychleji než strie v šestém měsíci? Původní pionýrské kurzy byly určeny k tomu, aby vysvětlily nový přístup k porodu – bez léků a beze strachu -, a byly všeobecně známé jako kurzy o „přirozeném porodu“. Od té doby se v mnohých kurzech posunul důraz z „přirozeného porodu“ (i když stále zůstává pro mnohé ideálem) k poučení a přípravě na různé eventu alky obou porodních dob (boleití i vlastního porodu dítěte). Důležité ji\ že budou rodiče (a hlavně rodička) vědět, co se děje, ať už bude porod bei použití léků nebo s jejich použitím, při rozenou nebo chirurgickou cestou, s n;i střihem hráze nebo bez něj, a budou schopni se všeho účastnit tak úplné a vědomě, jak je to jen možné.

Cílem většiny dnešních těhoten ských kurzů je:

♦ podat přesné a vyvážené informace o normálních porodních bolestech a porodu dítěte stejně jako o možných komplikacích, běžných nemocničních postupech a lékařských zákrocích, včetně nejrůznějších metod zmírňování bolestí; cílem je zmírnění strachu, zlepšení schopnosti vyrovnat se s bolestí, podpora pohotovosti k rozhodování a důkladná příprava dvojic očekávajících rodinu na možné scénáře porodu

♦ seznámit rodičku a otce dítěte s nejrůznějšími technikami relaxace, odvádění pozornosti, svalové kontroly a dýchání — se vším, co pomůže zvýšit schopnost dvojice zvládat momentální stav a současně zvyšovat vytrvalost rodící ženy a snižovat její vnímání bolesti; tyto techniky mohou být různé v závislosti na typu absolvovaného kurzu;

♦ vyvinout takový vztah spolupráce mezi matkou a jejím průvodcem, který, pokud vydrží během bolestí a porodu, pomůže vytvořit podpůrné prostředí, jež opět může matce pomoci snížit na nejmenší možnou míru úzkost a zvýšit její úsilí během kontrakcí; průvodce rodičky se tak může stát nedílnou součástí tohoto zážitku.

Doporučené články