Porodnice je zdaleka tím nejšťastnějším oddělením nemocnice. Přesto tam můžete, pokud nevíte, co máte očekávat, přicházet se strachem. To je důvodem, proč mnoho porodnic a porodních center podporuje předběžné prohlídky pro nastávající maminky v zařízení pro mateřství. Když se zapisujete, zeptejte se na možnost těchto prohlídek. Některé porodnice v cizině zapůjčují videokazety porodních sálů a některé z nich mají webové stránky nabízející virtuální prohlídku. Můžete do nich také informativně nahlédnout během návštěvních hodin.

I když v té době neuvidíte vlastní porodní sál, uvidíte poporodní pokoje a dobře si prohlédnete dětské pokoje. Kromě toho se trochu seznámíte s okolím, kde budete rodit, a budete mít příležitost vidět, jak vypadá novorozeně dříve, než budete držet v náručí to své. Je možné, že budete příjemně překvapena tím, co při své návštěvě uvidíte. Zařízení jednotlivých porodnic se od sebe mohou dost lišit, ale jak narůstá soutěžení o porodnické pacientky, jsou služby a pohodlí nabízené v mnohých zařízeních stále lepší. Ve stále větším počtu porodnic se stávají porodní pokoje spíše pravidlem než výjimkou (byly vždy běžné v centrech vedených porodními asistentkami)

Doporučené články