Většinou lze nízké porodní váze dítěte zabránit, můžete toho udělat hodně. Ve vyspělých zemích bývá přibližně sedm novorozenců ze sta zařazováno do skupiny s nízkou porodní váhou (méně než 2500 g) a o něco více než jeden novorozenec ze sta do skupiny s velmi nízkou porodní váhou (1500 g a méně).

U dobře informovaných nastávají­cích maminek, které chodí na pravidelné předporodní preventivní prohlídky a o těhotenství a porodu si také něco pře­čtou, je pravděpodobnost porodu dítěte s nízkou porodní váhou podstatně menší. Většině běžných příčin nízké porodní váhy, například pokračujícímu kuřáctví, pití alkoholu nebo užívání drog (zvláště kokainu), podvýživě, stavům nepřimě­řené úzkosti a neodpovídající péči v tě­hotenství, lze téměř úplně předejít.

Mno­hé jiné, jako jsou některá chronická onemocnění matky, lze dobře zvládat při dobré spolupráci matky a jejího lékaře. Nejčastější příčině nízké porodní váhy -předčasnému porodu – lze rovněž větši­nou předejít.V některých případech ovšem nízké porodní váze samozřejmě zabránit nelze; jde o příčiny, které jsou těžko ovlivni­telné, například nízká porodní váha matky nebo neodpovídající placenta, popřípadě genetická porucha. Jedním z faktorů může být i velmi krátká pře­stávka mezi těhotenstvími (menší než devět měsíců).

Ale i tyto případy může pomoci upravit vynikající strava a těho­tenská péče.A jestliže se dítě narodí malé, běžně dostupná kvalifikovaná lékařská péče dává i těmto skutečně nej­menším novorozencům dobrou možnost přežít a zdravě vyrůst.Domníváte-li se, že máte závažný důvod obávat se možnosti, že budete mít dítě s nízkou porodní váhou, sdělte své obavy lékaři. Vyšetření ultrazvukem vás pravděpodobně uklidní, prokáže-li že váš plod roste normálním způsobeni. Pokud se ukáže, že vaše dítě patří k těm opravdu malým, mohou být učiněny kroky ke zjištění příčiny pomalého růstu a k tomu, nějak tento nepříznivý stav upravit.

Doporučené články